skolverket.se finns mycket matnyttigt kring daglig rörelse i förskolan.

Läroplanen säger bland annat att ”Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande”.

Skolverket har tagit fram stödmaterial kring hur rörelseglädje och intresse för fysisk aktivitet kan uppnås:

Vilket material saknar du kring fysisk aktivitet och rörelseglädje i förskolan? Hör gärna av dig till oss! Kanske kan vi utveckla något tillsammans!