Om er förskola har en ambition om att öka den dagliga rörelsen finns stöd att få!
Skola i rörelse heter kunskapsstödet som Centrum för fysisk aktivitet utvecklat för förskolans medarbetare. Stödet är kostnadsfritt och består av följande, valfria delar:

  • föreläsningar om fysisk aktivitet, rörelseförståelse och dess betydelse för inlärning och hälsa.
  • workshops kring rörelse inne och ute.
  • bollplank för idéer och funderingar samt handledning.
  • hemsidan www.vgregion.se/skola-i-rorelse > Förskola i rörelse med goda exempel, verktyg och forskning.
  • bloggen Skola i rörelse på Pedagog Göteborg!

Initiativet Förskola och Skola i rörelse drivs av Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, som är en offentlig verksamhet inom Västra Götalandsregionen.
Kontakta oss – anna.orwallius@vgregion.se!