Gymnasieungdomar sitter hemma med distansundervisning och det finns skäl att tro att de just sitter mycket mer än vanligt. Hur kan skolan stimulera till mer rörelse?

Endast 20 procent av gymnasieungdomarna når upp till rekommendationen gällande fysisk aktivitet enligt en stor forskningssammanställning. Pep-rapporten 2020 visar på ännu lägre siffror – bara en av tio tonårstjejer rör sig tillräckligt. Studier har också visat att barn och ungdomar är mer aktiva under skoldagar än på kvällar och helger, alltså när de är hemma.

Dessa data gäller under normala omständigheter. Vi kan anta att siffrorna har förändrats de senaste veckorna. En tillverkare av digitala aktivitetsmätare har redan sett en generell minskning av antalet steg med 9 procent jämfört med samma period förra året i Sverige.

Fysisk aktivitet har många positiva effekter på vår hälsa samt är en viktig skyddande faktor mot depression. Skolan kan jobba på olika sätt för att stötta eleverna att hålla sig fysiskt aktiva genom information, rörelse integrerad i undervisningen, aktiva raster och rörelsepauser.

Information

Eleverna behöver kanske informeras om varför det är extra viktigt med fysisk aktivitet nu. Kanske kan de få lyssna till ett podd-avsnitt medan de promenerar eller titta på en film som förklarar sambanden mellan fysisk aktivitet och hälsa. Lägg in det som ett moment i Idrott och hälsa-undervisningen eller hitta material på ett annat språk som de ska ta del av.

Filmer och artiklar finns bland annat på www.vgregion.se/skola-i-rorelse.

Rörelse integrerad i undervisningen

Men bara information räcker inte. En del undervisning går att ha i rörelse. Poddpromenader funkar i flera ämnen. Eleverna kan även ges i uppgift att bege sig ut och till exempel beskriva naturen i språkämnen, teckna och fotografera under bildlektionen och så vidare. Skicka ut eleverna på en digital utomhustipsrunda. Kanske kan gruppdiskussioner göras som en walk’n’talk utomhus?

Aktiva raster och rörelsepauser

Eleverna bör också få konkreta exempel på rörelsepauser och aktiva raster och ett schema för att de ska bli av. Här kommer lite inspiration:

  • Hjälp eleverna att skapa en struktur kring den dagliga rörelsen, ha samma schema i några dagar. Glöm inte att använda bildstöd där det behövs!
  • Lägg in korta rörelsepauser ofta – exempelvis när eleven gjort klart en viss sida eller uppgift.
  • Eleverna kan paras ihop och vara varandras coacher och peppa till rörelsepauser.
  • Tipsa varandra kollegor emellan och dela med er av det som fungerar bra – sharing is caring!
  • Be eleverna dokumentera sin aktiva rast – genom att filma, fotografera, skriva om vad de gjort och hur det känns, räkna pulsen, logga aktiviteten i en app, använd fitnessarmband eller stegräknare som finns i de flesta smarttelefoner.
  • Övningar att göra: Upphopp, enbenshopp, armhävningar, yogaträd, flygplan, skuggboxning, jumping jacks, skidhopp, utfallssteg, knäböj, tåhävning, väder­kvarn, situps, solhälsning, rulla stock… Eller skrynkla ihop ett kladdpapper till en boll; kasta, fånga, bolla, jonglera, hålla i luften..
  • Skapa utmaningar – utmana andra klasser, skolor, lärarna och så vidare. Antingen räknas hur många av en viss övning, exempelvis hoppa jämfota, man klarar per minut och hur många sådan minuter som gjorts per dag eller rast. Eller att övningarna ska göras på så många olika sätt som möjligt – i sängen, upp och ner för trappsteg, i cirkel, baklänges, så smått/stort/brett som möjligt, till musik…

Fler konkreta tips och filmer på rörelsepauser finns på www.vgregion.se/fargoteborg > Fysisk aktivitet i coronatider

Elevhälsan

Elevhälsan behöver uppmärksamma de elever som är otillräckligt fysiskt aktiva och har eller riskerar att drabbas av ohälsa. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska eleven erbjudas rådgivande samtal. För att strukturera åtgärden kan FaR, fysisk aktivitet på recept användas som metod av elevhälsans medicinska insats. Elever som har FaR kan dessutom hänvisas till FaR-mottagningarna där de kan få motivationsstöd under några månaders tid.

Läs mer om FaR som metod och om det stöd som finns att få som vårdgivare på www.vgregion.se/fargoteborg > För dig som vårdgivare