Genom generella insatser med hälsofrämjande fysisk aktivitet och individanpassad fysisk aktivitet kan alla elever öka sin dagliga aktivitet och förbättra förutsättningarna för inlärning och hälsa.

Planeringen inför nästa läsår är igång och i tider av isolering och stillasittande kan det vara viktigare än någonsin att erbjuda eleverna möjligheter till rörelse. Olika personalkategorier kan vara delaktiga i att öka den dagliga rörelsen på olika sätt, för alla och för enskilda elever. Fundera på hur er skola kan engagera olika medarbetare för att nå alla elever!

Hälsofrämjande fysisk aktivitet för alla

Många skolor jobbar redan med aktiva lektioner, organiserade rastaktiviteter, aktiva transporter, rörelseinspirerande miljöer och med att ta in mer fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen. Skolor inspireras av varandra och det finns många fora med inspiration, bland annat:

  • Skolverket har tagit fram ett inspirationsmaterial där du kan ta del av filmer, reportage och samtalsunderlag om rörelseaktiviteter före, under, mellan och efter lektioner.
  • www.vgregion.se/skola-i-rorelse finns både goda exempel och praktiska verktyg.

Fysisk aktivitet som åtgärdande insats

Alla elever nås inte av skolans generella insatser med daglig rörelse utan insatsen måste skräddarsys – elever som rör sig minst har mest att vinna på att börja röra på sig!

Elevhälsan kan genom samtal kring fysisk aktivitet, motivations- och familjestödsinsatser samt ordination av fysisk aktivitet på recept kan enskilda elever få stöd till hitta rörelseglädje och en väg till aktivare vanor. Elever som har FaR kan dessutom hänvisas till FaR-mottagningarna där de kan få motivationsstöd under några månaders tid.

Läs mer om hur elevhälsoteamet kan arbeta med fysisk aktivitet som åtgärdande insats på www.vgregion.se/skola-i-rorelse > Elevhälsa

Bli en skola i rörelse – ta stöd och ta sats!

Om er skola har en ambition om att öka den dagliga rörelsen finns stöd att få! Skola i rörelse heter kunskapsstödet Centrum för fysisk aktivitet utvecklat gentemot förskolans och skolans medarbetare. Stödet är kostnadsfritt och består av följande, valfria delar:

  • föreläsningar om fysisk aktivitet, rörelseförståelse och dess betydelse för inlärning och hälsa.
  • workshops kring rörelsepauser, rastaktiviteter och rörelse på förskolan.
  • bollplank för idéer och funderingar samt handledning.
  • expertkunskap kring fysisk aktivitet och FaR som åtgärdande insats för elevhälsoteamet.
  • hemsidan www.vgregion.se/skola-i-rorelse med goda exempel, verktyg och forskning.
  • bloggen Skola i rörelse på Pedagog Göteborg!

Initiativet Skola i rörelse drivs av Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, som är en offentlig verksamhet inom Västra Götalandsregionen. Ta gärna kontakt – anna.orwallius@vgregion.se!