Lärresurser

Här hittar du olika typer av lärresurser som är producerade i Göteborgs Stad.


Blogg
Blogg

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.