Det är onsdag morgon och gymnasieeleverna har börjat samlas i klassrummet på Ingrid Segerstedts gymnasium. Snart kommer också Sfi-elever från ABF Vux Odinsskolan och tar plats runt borden. Stämningen är avvaktande, men också förväntansfull. Efter en kort inledning av Henrik Nilsson börjar samtalen runt borden. Det pratas om väder, mat och försenade spårvagnar, men också om det politiska läget och vad som är typiskt svenskt.

Det är det andra av två möten mellan elever på programmet Journalistik och Samhälle och SFI-elever som läser kurs D, inom ramen för Världen finns här. Arbetssättet ger gymnasieelever möjlighet att få kontakt med människor som har personliga erfarenheter av migration och flykt och Sfi-eleverna får inblick i svenska ungdomars liv samt en möjlighet att träna svenska.

Matchning och lektionsförslag

Världen finns här drivs av ABF Göteborg med finansiering från Allmänna Arvsfonden, och matchar lärare från olika skolformer som vill ordna utbyten mellan sina klasser och erbjuder också närmare 30 lektionsupplägg som inspiration för lärare.

– I undervisningen lägger vi stor vikt på internationella relationer och har EU och migration som ett tema. Det här var en möjlighet att med kunniga elever få träffa personer som utbildningen berör, säger Henrik Nilsson, gymnasielärare på programmet Samhälle och media.

– Vi ser att dagens gymnasier blir alltmer likformade. Det här utbytet blir en motreaktion, en förutsättning att få möta personer med en annan sociokulturell bakgrund än den man själv har.

Brev för att skapa relation

Henrik Nilsson har samarbetat med Världen finns här flera gånger. I just det här utbytet provade han den matchningstjänst som projektet har på sin webbsida, och fick på så sätt kontakt med Linnéa Andersson, Sfi-lärare på Odinsskolan.

– Att få diskutera med andra människor utan min hjälp gör att mina elever blommar upp, säger Linnéa Andersson.

Före första mötet fick eleverna skriva brev till varandra, dels för att ge Sfi-eleverna en konkret övningsuppgift att jobba med, dels för att tidigt få en relation. Vid första träffen, på Odinsskolan, rörde samtalen vardagliga saker, som vad man gör efter skolan, vilka filmer man gillar, vilka intressen man delar.

Frågor om resan till Sverige

Under andra träffen är det gymnasieelevernas tur att få en konkret uppgift: att lära sig räkna till tio på ett annat språk. Sedan är temat för samtalen migration. Gymnasieeleverna är pålästa kring EU:s migrationslagstiftning och vilka förutsättningar det finns för människor som kommer till Sverige. Sfi-eleverna får svara på frågor om sin resa till Sverige och varför de valt att flytta hit. Hur påverkas de av den lagstiftning vi bygger upp och är den etisk? En del av frågorna kan vara känsliga, och den som inte vill svara behöver inte göra det.

Mötet avslutas med ett samtal om integration. Eleverna från Odinsskolan får berätta om sin upplevelse av Sverige och hur de ser på det svenska språket.

– Det här var ett tillfälle att lära sig mer på djupet och förstå migranternas perspektiv. Alla har sin unika historia, och de vi träffar är personer vi kanske aldrig annars skulle haft en konversation med, säger Sanna Rezai, elev på Ingrid Segerstedts gymnasium.

– Det betyder mycket att höra hur gymnasiet fungerar här jämfört med i mitt hemland, konstaterar Said Bashir när samtalen är över.

Skriva en reflektion

Meliha Sulaj är nöjd med möjligheten att få prata svenska:

– På vår skola pratar vi ofta på ett annat språk med andra elever, säger hon.

Sfi-klassen kommer att diskutera de tankar och frågor som väckts under samtalen. Eleverna kommer också att få skriva om och reflektera över utbytet.

– Språk och samhälle är allt. Det här är ett väldigt enkelt sätt att jobba på och det ger mycket, både för personen och språkutvecklingen, säger Linnéa Andersson.

I gymnasieklassen följs utbytet med Sfi-klassen upp med ett rollspel om Europeiska unionen, migration och ny lagstiftning som eleverna ska bevaka journalistiskt. Henrik Nilsson uppmanar eleverna att inte bara rapportera om förändringen i lagstiftningen utan också hur förändringen kan påverka individer.

– Det hade de inte kunnat göra lika bra utan mötet med Sfi-eleverna. De får lättare att klara möten med människor som de inte delar erfarenhetsgrund med, säger Henrik Nilsson.

Mer information om Världen finns här: varldenfinnshar.se