Den pedagogiska målsättningen är att åskådliggöra de intressanta historiska sambanden som präglat dagens Sverige, samt främja ett kritiskt analytiskt tänkande.

Arbetshäftet, som följer läroplanen, som sätter den svenska emigrationen i sitt historiska sammanhang i brytningspunkten mellan jordbruks- och industrisamhället.

Om Emigranternas hus

Fram till år 2021 inrymde Stora Tullhuset på Packhuskajen ”Emigranternas hus”, ett museum som erbjöd guidade turer till skolklasser, som ville fördjupa sig både i historiska och aktuella migrationsfrågor.

När muséet stängdes 2021 producerade Emigranternas hus två filmer som bygger på innehållet i de guidade turer som genomförts för skolklasser.

Till lärresursen ➜