I årskurs 5 har en av uppgifterna varit att skriva en biografi om en känd person. Två av klasserna samarbetade med NO-läraren och två med SO-läraren. De som hade SveNo skulle skriva om en känd uppfinnare och de som hade SveSo skulle skriva om en kunglighet från stormaktstiden.

Det första steget var att läsa och gå igenom strukturen för en biografi. Några av eleverna hade skrivit en biografi tidigare i årskurs 3 medan det var en helt ny genre för andra. De två modelltexterna som användes var en som handlar om Alfred Nobel (Läsförståelse C, 2014) och en om drottning Kristina (Läsförståelse Orange, 2015). Båda texterna kommer från läsförståelsematerial som bygger på olika texttyper, de har samma struktur men är olika utformade.

En biografi är uppbyggd av olika livsfaser och ska skrivas i kronologisk ordning. I de olika modelltexterna gick vi igenom strukturen för genren och identifierade de olika faserna i respektive text innan eleverna fick börja planera sin egen biografi. Vi valde elevernas biografier skulle ha 5 livsfaser, dvs. börja med personens födelse och avslutas med personens död eller i nutid om personen fortfarande levde. Livsfas nr 2-4 skulle innehålla viktiga händelser i personens liv. För de elever som skrev om en känd uppfinnare så skulle även personens mest kända uppfinning vara omnämnd i någon av faserna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna fick ett planeringsdokument där de kunde fylla i sin fakta men också få en bra överblick och struktur över hur deras text kommer se ut. Vi upplever att eleverna blir väldigt hjälpta av de planeringsdokument som vi använder och att strukturen i texterna blir bättre när de har en tydlig plan att följa. Det är också sällan som en del av texten saknas eller missas helt när planeringen är tydlig från början.

 

Eleverna i SveSo-grupperna fick välja bland 4 olika kungligheter: Gustav II Adolf, Kristina, Karl X Gustav och Karl XI. Fakta om de olika regenterna och tidsepoken hade de arbetat med på SO-lektionerna så att skriva biografin blev en slags fördjupningsuppgift.

Eleverna i SveNo-grupperna fick välja en valfri uppfinnare och många hämtade inspiration från tekniska muséets hemsida där de mest kända svenska uppfinnarna finns listade ->  Tekniska Muséet

Slutligen skulle alla eleverna när de var klara med biografin, värdera två av källorna de använt till att hitta fakta och skriva om varför de var trovärdiga. Texterna blev bedömda i olika kunskapskrav från ämnena svenska/svenska som andraspråk, historia samt NO.

Eleverna tyckte överlag att det var en rolig skrivuppgift och många valde personer som de inte visste så mycket om innan. Även några av våra elever med dyslexi som ofta tycker uppgifter med mycket textproduktion är arbetsamt, tyckte att det var en rolig uppgift. För även om man inte skrev jättelångt på varje livsfas så fick alla ihop en hel text. Flera av eleverna uttryckte efteråt att de tyckte själva att de hade lärt sig så mycket nytt. Vilket spännande liv drottning Kristina måste ha levt som kvinna under den tiden och tänk att det faktiskt är två svenskar som uppfunnit dagens blixtlås!

 

Elevtexter