Den här gången valde vi att styra eleverna lite genom att exempelvis begränsa antalet problem i berättelsen till två då vi inte ville ha alltför långa texter. Dessutom tenderar eleverna ibland att skriva på och tappa den röda tråden så därför valde vi att dra upp gemensamma ramar innan de fick börja.

Det första eleverna fick var en mall där de fick fylla i vad berättelsen skulle handla om i korthet. Mallen blir en mer strukturerad typ av tankekarta. I det här fallet så hjälper den till med strukturen för en berättande text men även att alla steg/delar kommer med.

Elevernas eget skrivande

Eleverna tyckte överlag att det var väldigt roligt att skriva berättelserna. Även de som vanligtvis är lite svårstartade och tar lång tid på sig att hitta på något fick bra hjälp av mallen och fick till slut ihop en berättelse. Flera av eleverna uttryckte att det var kul att “komma till slutet” då de menade att man ofta påbörjar olika berättelser men inte alltid avslutar dem. Många påbörjade nästa berättelse så fort de lämnat in den första. Riktig skrivglädje! Vissa elever tyckte att vi lärare skulle ha bestämt titeln eller ämnet för att det är lättare att komma på något då. Det är en viktig synpunkt som vi tar med oss till nästa gång de ska skriva berättelser.

Innan eleverna lämnade in sina texter till oss för bedömning så fick de läsa och ge respons på en klasskamrats text. De fick också möjlighet att göra ändringar i sin egen text efter de hade fått återkoppling. Responsen handlade om både form och innehåll. Här är några av texterna:

Lärarnas reflektion

I vår reflektion kom vi fram till att det var värt med den grundliga introduktionen vi gjorde i början, trots att det tog längre tid än planerat. Det blev också tydligt med vikten av att skriva en gemensam berättelse tillsammans först, då vissa elever hämtade mycket inspiration från den till sin egen text. I princip alla elever klarade av uppgiften att följa strukturen och få ihop en berättande text från början till slut, som alltid med olika längd och varierande innehåll, vilket var det huvudsakliga målet med hela arbetsområdet. Ett mycket lyckat projekt tyckte både elever och lärare!