Meningen eleverna ska arbeta med den här lektionen är “Giraffen tog på sig sin hatt för att gå till affären och köpa glass.”

Alla elever får ut varsitt A4 papper där meningen är utskriven i ett stycke. Deras första uppgift blir att klippa isär pappret i remsor så man kan lägga ut det som en enda lång mening. Här tränar de på att följa linjerna och inte klippa in i några av orden.

När alla har klippt isär pappret och har en mening framför sig på bänken ska de läsa meningen i kör. Läraren uppmanar alla att följa med fingret när de läser så att ingen tappar bort sig.

Läraren frågar sedan vilka regler som gäller för dubbelteckning och det är många elever som viftar med handen och vill svara. Detta blir dels repetition från gårdagens lektion men även ett sätt för läraren att få en uppfattning om vilka av eleverna som har förstått.  Nästa uppgift blir att hitta det första ordet med dubbelteckning i meningen.

Snabbt hittar eleverna ordet “giraffen”. Det ordet ska de sedan skriva fem gånger på sin mini-whiteboard så snyggt de kan. För vissa elever går detta väldigt fort medan andra behöver mer tid för att forma bokstäverna. Några hinner med två ord och får då träna på att skriva det ena ordet med stora bokstäver och det andra med små. Momentet repeteras med tre andra ord i meningen som stavas med dubbelteckning.

Läraren pekar på meningen som sitter uppsatt på tavlan. Vilka ord finns det mer som vi inte har tagit ut? Tillsammans kommer eleverna fram till att det är orden “att” och “till”.

Tillbaka till meningen som eleverna har framför sig på bänken. Nästa uppgift är att vända på orden som de har tränat på att skriva. Läraren gör samma sak med meningen på tavlan.  När de slutligen skriver av hela meningen själva på sin whiteboard så ska de stava orden rätt (de som är dubbeltecknade).

 

 

 

 

 

En sista extra uppgift för de elever som är snabbt klara blir att komma på en egen mening genom att använda de ord som finns. Det går bra att kasta om dem, men också att böja exempelvis verben.

Några av eleverna samlas kring en bänk och börjar diskutera samtidigt som de turas om att på olika sätt att möblera om orden så att de får en ny mening. I slutet av lektionen får de som har en ny mening lov att läsa upp den för klassen, vilket många vill göra. Då får även de elever som inte har gjort just den övningen höra bra exempel från sina klasskamrater på hur meningen kan varieras på olika sätt.

Den här aktiviteten tog en lektion (60 min) att genomföra och innehåller flera varierade moment som repeterar och befäster stavningsreglerna för dubbelteckning på ett strukturerat och tydligt sätt. Samtliga elever deltog aktivt under lektionen, trots att de kommit olika långt i sin språkutveckling. Förutom att bli bättre på stavning tränas även skrivningens motorik samt elevernas finmotorik genom klippövningen.