Barn mår bra av att röra på sig! Låt barns rörelseglädje utvecklas till goda, aktiva vanor. Förskolan kan göra mycket för att främja fysisk aktivitet.

Rörelse är redan en integrerad del av förskoledagen med lek och utevistelse och med Lpfö18 sätts kanske ännu mer fokus på fysisk aktivitet.

För att öka mängden daglig rörelse har forskning visat att förskoleverksamheten kan se till att:

  • barnen får så mycket utevistelse som möjligt
  • gårdarnas aktivitetsstimulerande särdrag utvecklas
  • ett metodiskt arbete sker med beteendeförändring för att stimulera barnens fysiska aktivitetsgrad
  • pedagoger agerar som hälsofrämjande förebilder under utevistelsen
  • regelbundet följa upp det hälsofrämjande arbetet.

Genom att jobba med schemaläggning av rörelse och utformning av både inne- och utemiljö kan mängden fysisk aktivitet öka hos barnen. Därigenom nås positiva effekter på hälsa, motorik, psykosocial utveckling och fysisk självkänsla, bland mycket annat.

Vilka är dina bästa tips för att få barnen i rörelse?

Dela med dig av dina tips – mejla oss gärna!
www.vgregion.se/skola-i-rorelse > Förskola i rörelse finns praktiska verktyg och mer läsning!