Följ med på en resa där ett recept på fysisk aktivitet leder till en stor förändring i en ung tjejs liv, från psykisk ohälsa till mer rörelse och ett bättre mående.

Flickan i filmen fick ett recept på fysisk aktivitet förskrivet av sin psykolog inom primärvården, men hade lika gärna kunnat få det från skolans elevhälsoteam då FaR som metod används allt mer inom elevhälsan. Från att tidigare förskrivits framförallt vid övervikt och fetma används nu metoden vid många ohälsotillstånd, däribland psykisk ohälsa.

Använd fysisk aktivitet som åtgärdande insats

De elever som har eller riskerar ohälsa och som är otillräckligt fysiskt aktiva kan behöva stöd kring att öka den fysiska aktivitetsnivån. Elevhälsans olika professioner kan genom samtal om fysisk aktivitet och motivations- och familjestödsinsatser ge enskilda elever stöd till att hitta rörelseglädje och en väg till aktivare vanor. Skolsköterskan, skolläkaren eller skolpsykologen kan förskriva FaR (fysisk aktivitet på recept). Ett nytt recept, anpassat för barn och unga är inlagt i PMO-journalen som används av skolsköterskor och skolläkare, men kan också göras tillgänglig för psykologer utifrån önskemål.

Elever som har FaR kan dessutom hänvisas till FaR-mottagningarna där de kan få motivationsstöd under några månaders tid.

Fortbilda dig

Till hösten planeras följande utbildningar kring FaR och fysisk aktivitet för medarbetare inom elevhälsan och hälso- och sjukvården:

  • Fysisk aktivitet/FaR för barn och ungdomar – steg 1
    – grundläggande om FaR och fysisk aktivitet.

 

  • Fysisk aktivitet/FaR för barn och ungdomar – steg 2
    – fördjupning i förhållningssätt och samtalet kring fysisk aktivitet.

 

  • Skärmhälsa och stillasittande
    • onsdag 2/10 kl. 9-12

Utbildningarna är kostnadsfria. Mer information om alla utbildningar finns även på www.vgregion.se/fargoteborg > För dig som vårdgivare > Utbildning. Utbildningar kan även skräddarsys efter önskemål, exempelvis för professionsgrupper eller alla eht-medarbetare inom ett utbildningsområde.

Läs mer…

Du hittar även filmen på www.vgregion.se/far-filmen ihop med mer läsning kring hur just du kan göra skillnad och länkar till forskning.

Tidigare blogginlägg Engagera många för mer daglig rörelse ger förslag på hur fler medarbetare inom skolan kan engageras för att öka den fysiska aktiviteten på grupp- och individnivå.

Läs mer om hur elevhälsoteamet kan arbeta med fysisk aktivitet som åtgärdande insats på www.vgregion.se/skola-i-rorelse > Elevhälsa.

Region Stockholms Rekommendationer för fysisk aktivitet på recept, FaR, till barn och ungdom.

På Västra Götalandsregionens vårdgivarwebb finns stöd att få kring FaR – www.vgregion.se/fargoteborg > För dig som vårdgivare.