Gemensamt för alla utbildningar är att det finns en forskningsbaserad del där effekterna av fysisk aktivitet på hjärnan lyfts fram på olika sätt samt en del där representanter för skolan berättar om hur de gjort rent praktiskt och vad de ser för effekter eller att olika organisationer presenterar hur de kan bistå skolan i sitt utvecklingsarbete.

Center för Skolutveckling anordnar tillsammans med FaR-teamet (Hj)ärna rörelse i skolan, en kostnadsfri utbildning som riktar sig till alla skolans medarbetare i Göteborgs stad. Pedagoger i alla stadier och i alla ämnen är välkomna. Eftermiddagen inleds med hjärnforskaren Jenny Nyberg  som berättar om den formbara hjärnan och effekter av fysisk aktivitet. Därefter blir det mer “hands on” med möjlighet att välja spår efter intresse; Pulsträning med medarbetare från Rydsbergsskolan, Rastverksamhet med Olof Jonsson eller en workshop om rörelse under lektionstid. Läs mer i pedagog.goteborgs kalendarium.

Reacta är en ideell riksorganisation för ungas hälsa. De arrangerar kursdagar i Stockholm och Malmö kring Fysisk aktivitet i skolan – inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling och hälsa. Föreläser gör bland annat Daniel Berglind, forskare från Karolinska Institutet, Ingegerd Ericsson, filosofie doktor i pedagogik samt idrotts- och speciallärare med flera samt praktiker som på olika sätt jobbar med daglig rörelse.

Redan i början av februari anordnades en omfattande konferens i Stockholm om Fysisk aktivitet i skolan 2018 – för bättre hälsa, inlärning och skolresultat. Stora namn inom forskningen kring fysisk aktivitet i skolan har föreläst samt många olika rektorer och representanter från skolor som på olika sätt implementerat daglig rörelse.

I Stockholm arrangeras även 2-dagarskonferensen Puls och rörelse för inlärning 2018. Hit kommer ett antal forskare och praktiker bland annat från Danmark där man i läroplanen sedan ett par år skrivit in krav på 45 minuters daglig rörelse. Dag 2 är praktisk och kretsar kring pulsträning.

Känns det svårt att komma iväg på en utbildning gör det inte så mycket – det finns mycket att läsa och inspireras av på nätet. Viktigast är kanske att lyfta frågan på sin skola, checka av intresset, prata med rektorn, skapa en arbetsgrupp och fundera över hur ens skola systematiskt kan börja jobba med att införa mer rörelse för eleverna (och pedagogerna!). Ta gärna kontakt med oss gällande era funderingar!