I våras publicerades en forskningsrapport som regeringen beställt från Centrum för idrottsforskning. Rapporten, De aktiva och De inaktiva, visar på hur barn blivit alltmer stillasittande och att vissa grupper är mycket inaktiva. Rapporten redogör också för orsaker och konsekvenser av en aktiv eller passiv livsstil samt lyfter fram skolan som en viktig arena för att främja fysisk aktivitet.

För snart fyra månader sedan presenterade regeringen ett initiativ de kallar Samling för daglig rörelse. De slår fast att inaktiviteten är ett samhällsproblem och att det krävs en kraftsamling från många aktörer för att vända trenden. Till exempel har Skolverket fått i uppdrag ”att lämna förslag på hur exempelvis skärpningar i läroplanen kan göra så att detta går från enskilda projekt, till att målet nås om att alla elever är del av fysisk aktivitet varje dag”. Vi väntar med spänning på hur dessa skärpningar kan komma att se ut!

För dig som skulle vilja arbeta mer med rörelse i skolan så finns nu också pengar att söka! Skolverket har inrättat ett statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling för en ökad måluppfyllelse. Bidraget kan sökas av huvudman och arbete med fysisk aktivitet i undervisningen beviljas medel. Till exempel kan det handla om pulsträning, organiserad rastaktivitet, pausrörelse eller fysisk aktivitet integrerat i undervisningen.

Men, skynda, skynda – dead line för ansökan är 15 september!!

För att få inspiration till vad ni kan göra på er skola kan ni kika på Mer energi i Hummelsta, hur skolor i Östergötland jobbar, hur Rydsbergsskolan i Lerum gör för att få pigga barn och vad Montessoriskolan Skäret hittat på. Hur jobbar du strukturerat med fysisk aktivitet under skoldagen? Vi vill gärna lyfta Göteborgsexempel! Kommentera gärna eller ta kontakt med oss!