Generation Pep har lyckats med konststycket att samla näringsliv och forskare från våra tyngsta lärosäten och förpacka budskapen om hälsosamma vanor på ett snyggt sätt. Pep-skola är inget undantag!

www.pepskola.se finns planeringsverktyg, små filmer, tips och goda exempel – och det är enkelt att komma igång! Sidan hjälper skolor att identifiera nuläge, planera aktiviteter och följa upp det som görs. Områdena den fokuserar på är fysisk aktivitet och goda matvanor genom följande teman; aktiva raster, fysisk aktivitet som en naturlig del i undervisningen, fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen, skolmåltiden som ett pedagogiskt verktyg, näringsriktig mat i skolan och trivsamma skolmåltider. Välj det som är mest relevant för er skola och arbeta systematiskt med ett område i taget!

De lyfter också vikten av att engagera alla medarbetare i det hälsofrämjande arbetet – går det inte att få med alla på tåget på en gång – börja i mindre skala!

Känns det ändå lite motigt att komma igång med mer fysisk aktivitet? Vill ni ha stöd och hjälp på plats? Kontakta oss för föreläsningar och workshops eller använd oss som bollplank. Och glöm inte att kika på www.vgregion.se/skola-i-rorelse för ännu mer pepp!