Ideella riksorganisationer kan hjälpa skolan i det hälsofrämjande arbetet. De utgår från elevernas engagemang gällande fysisk aktivitet och hälsofrågor och kan ge både stöd, utbildning och bidrag. Genom att driva en förening får eleverna värdefull erfarenhet av demokratiarbete samt möjlighet att utveckla sitt ledarskap.

Starta hälsoråd på skolan
Reacta är en ideell riksorganisation för ungas hälsa, de är politiskt och religiöst obundna. Reacta har utvecklat hälsorådsmodellen vilket är en evidensbaserad modell för det hälsofrämjande arbetet på skolan. Visionen är att eleverna tar egna initiativ till hälsofrämjande aktiviteter. Det finns en manual, som beskriver hur skolor går till väga steg för steg. Är minst tre elever intresserade av att starta ett hälsoråd utifrån sina intressen för en bättre hälsa så kan de få stöd från Reacta. Aktiviteter det kan handla om är till exempel: Gemensamt träna eller sporta, göra en podd om självkänsla, anordna en temadag om hälsa, dansa, laga frukost, hålla diskussionsträffar om hälsa och mycket mer. Medlemmar i hälsoråden erbjuds utbildning och inspirationstillfällen i Reactas regi.

Reactas hemsida: www.reacta.se
Kontaktperson: Joel Crawford, 076-03 29 628, joel.crawford@reacta.se

Låt skol-IF öka gemenskap genom rörelseglädje
Många kopplar samman skol-IF med prestation, skol-DM/-KM och som en förening för skolans toppidrottare, men skol-IF kan innebära så mycket mer – tanken är att alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till enkel, rolig och billig fysisk aktivitet. Grunden är eftermiddagsaktivitet, men även rastaktivitet och morgongympa är något skol-IF kan organisera. Det är barn och ungdomar som driver skol-IF med hjälp av ett vuxenstöd. De utbildas i förenings- och ledarskapskunskap, får en vana vid att leda andra och driva förening, får konkret jobba med demokratifrågor, känna rörelseglädje och ökad sammanhållning inte minst!

Se filmen från Klågerupsskolan här.
Skol-IFs hemsida: www.skolidrott.se 
Kontaktperson: Per Öiseth, Göteborgs Skolidrottsförbund, per.oiseth@ale.se

Ta gärna kontakt med oss…
… om ni har funderingar kring Reacta och skol-IF.
… för att tipsa oss om ytterligare sätt att engagera eleverna i daglig rörelse och hälsofrämjande aktiviteter.
… för att veta mer om hur skolan kan arbeta med daglig rörelse!