Barn och ungdomar behöver röra på sig minst 60 minuter om dagen för att må bra och utvecklas. Fysisk aktivitet stärker dessutom immunförsvaret och gör oss också gladare. I dessa virustider riskerar barn att röra mindre på sig – barn är generellt mindre fysiskt aktiva när de är hemma – vilket ger både kort- och långsiktiga negativa effekter på måendet. Skolan kan på olika sätt stimulera till mer rörelse genom att utomhusundervisning och aktiva lektioner.

Utomhusundervisning

Bedriv undervisning utomhus i den mån det är möjligt. Be eleverna ha med ordentliga kläder – kanske ha med en extra tröja att ta på när det blir kyligt. Eller vrid upp värmen genom en rörelsepaus!

En del undervisning går att ha i rörelse, till exempel podd-promenader, tipsrunda, walk’n’talk. Eller så får eleverna i uppgift att beskriva naturen i språkämnen, förklara och känna på fysikens lagar, odla, bygga geometriska former och så vidare.

Viss undervisning kanske behöver göras i sittande, men att sitta kan man också göra utomhus! Skolan kan dela ut sittunderlägg och kanske några filtar som värmer. Flytta ut gymnastikbänkar, stolar, pallar, picknickfiltar om det inte finns tillräckligt med befintliga sittplatser utomhus. Kanske kan eleverna under träslöjden ihop med fritidsverksamheten bygga ett semipermanent tak varunder eleverna kan skyddas från nederbörd?!

Aktiva klassrum

Aktiva/flexibla klassrum kan vara en sätt för att undvika att elever sitter för nära varandra; skapa fler studieplatser genom att sitta på golv, i fönster, stående, i korridorer. Använd till exempel en flyttlåda ovanpå en bänk för att skapa ett ståbord, använd pilatesbollar, saccosäckar osv.

Struktur

Vanliga rutiner kan vara omkullkastade och många barn känner en oro. För barn med NPF (eller ja, alla) behövs tydlig struktur. Skriv upp scheman, använd bildstöd, visa upp nya studieplatser, vad man förväntas göra, vad som inte får hända, avgränsa rörelseutrymme och så vidare.

Länkar:

www.vgregion.se/skola-i-rorelse finns filmer, tips och verktyg för en aktivare skoldag:
> Inne&utemiljö finns bland annat tips om aktiva klassrum.
> Lektioner finns förslag på Rörelse integrerad i undervisning.

www.generationpep.se finns en inspirationsbank där skolor lagt upp hur de jobbar med daglig rörelse. Här finns några exempel på rörelsepauser och aktiva lektioner – sök på Fysisk aktivitet som naturlig del i undervisningen.