JUST NU

Flerspråkig lärmiljö stödjer barns utveckling

Flerspråkighet är en resurs för barns lärande och utveckling. När förskolan tar tillvara barns språkliga kompetens stärks både kunskapsutvecklingen och identiteten, visar forskning. –  Tyvärr finns det ofta ett bristperspektiv i debatten om flerspråkighet, säger Boglárka Straszer, lektor och docent i svenska som andraspråk.


Kalender & skolprogram

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.