JUST NU

Distansundervisning passar inte alla

- Att helt eller delvis undervisa på distans när världen drabbas av en pandemi ställer nya krav på lärare och elever. Center för skolutvecklings lektorer undersökte distansundervisningen i både grundskolan och gymnasiet och hittade flera viktiga erfarenheter att ta med sig för att rusta framtida elever. - Vi hoppas att skolorna tar tillvara lärdomarna, vi kan gissa att det inte är sista gången vi får en pandemi, säger Lisa Molin, lektor på Center för skolutveckling.

Lisa Molin och Martin Tallvid är två av de lektorer på Center för skolutveckling som undersökt distansundervisning i högstadiet och gymnasiet under pandemin.

Kalender & skolprogram

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.