JUST NU

I biosalongen får böckerna liv

Förskolan ska ge alla barn möjlighet att uppleva estetiska uttrycksformer och själva få lära och kommunicera genom bild, drama, rörelse och musik. I ett temaprojekt om konstnären Monet integrerar förskolläraren Jessica von Brömssen många uttrycksformer och upplevelser för att inspirera till lärande och kreativitet. En bioföreställning byggd på boken Linnea i målarens trädgård blev startskottet för barnens utforskande.


Kalender & skolprogram

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.