JUST NU

Skolor söks till forskningssamtal om elevers digitala kompetens

Christina Löfving, doktorand vid Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet söker rektorer för högstadiet som kan låta sina lärare delta i ett forskningssamarbete.

Blogg

Kalender & skolprogram

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.