JUST NU

Bygga kulturell kompetens och samtala med barn om rasism med hjälp av högläsning

Jag har sedan i början på läsåret gjort många nya insikter kring högläsning och samtalen vi har om den, och om jag redan innan tyckte att det är den viktigaste undervisningen vi har i skolan, tycker jag det ännu mer nu. 

Blogg

Kalender & skolprogram

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.