JUST NU

Samtala om svåra ämnen med hjälp av litteratur

Skönlitteratur kan öppna upp för samtal om svåra ämnen som sexualitet, våld eller främlingsfientlighet. Men det är viktigt att läraren ger stöttning och struktur för både läsningen och samtalets former. I den här intervjun berättar SLS-utvecklarna Cecilia Lind och Petra Andersson om hur boksamtal kan planeras så att alla elever kommer till tals, utan att behöva känna sig utlämnade eller otrygga. (Se också inspelad föreläsning från 24 november 2022, ovan.)


Kalender & skolprogram

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.