JUST NU

"Relationer är grunden för en tillgänglig lärmiljö"

Förskoleklassen ska förbereda eleverna för grundskolan samtidigt som undervisningen ska ta tillvara deras nyfikenhet, kunskaper och intresse. Att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att lära är viktigt för att göra undervisningen tillgänglig för alla, säger Terese Abrahamsson, lärare i förskoleklass på Brottkärrsskolan. I den här intervjun berättar hon om sitt arbete med att utveckla elevers lärandeidentitet, metakognition och samspelsförmåga.


Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.