JUST NU

Pedagoger och barn lär tillsammans i förskolans digitala ateljé

Orkestergatans förskola har en digital ateljé som ska inspirera barnen att utforska och lära med digitala verktyg. All undervisning i ateljén är kopplad till förskolans projektmål. Pedagogerna är aktiva medforskare som hjälper barnen att lösa tekniska utmaningar.


Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.