JUST NU

Projekt rustar lärare att möta elevers olikheter

Försteläraren Anna Tärntoft är en av många som kompetensutvecklat sig kring integrerade elever och läroplanen för anpassad grundskola. - Att visa att jag tror på eleven, oavsett skolmiljö och vem eleven är, är nyckeln för att få personen att växa, säger hon.


Kalender & skolprogram

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.