JUST NU

Främjare är vi allihopa

Jag har insett att jag numera är omgiven av olika slags "främjare": läsfrämjare, MIK-främjare, språkfrämjare, hälsofrämjare. Lärare har ju alltid varit främjare – men att yrkesgruppen under de senaste åren har ökat kraftigt kan tolkas som ett tecken på pedagogisering utanför skolan.

Blogg

Språkutveckling Icon/40/link arrow right Created with Sketch.

Inkludering Icon/40/link arrow right Created with Sketch.

Vi lär oss tillsammans

Genom att dela med oss av våra lärdomar kan vi bygga en kollektiv kunskapsbank som vi använder för att utveckla vårt lärande och skapa bättre undervisning för barn och elever.