I början av mars hölls en workshop under ämnet Hur får vi dem att röra på sig? som syftade till att ge deltagarna mer kunskap om rörelseovana barn och unga, glasögon för att upptäcka dem samt verktyg för att kunna stötta barnen som ofta befinner sig i ett motoriskt utanförskap. Läs mer om workshopen i artikeln: Viktigt att få barn att röra sig mer – VGRfokus – Dina nyheter från Västra Götalandsregionen

Utifrån utvärderingen planeras nu nästa workshop: Rörigt eller rörligt som kommer har mer fokus på praktiska verktyg för att designa inkluderande rörelseaktiviteter och -miljöer. Målgruppen är även här medarbetare inom skola och vård. Här kan du läsa mer samt anmäla dig till WORKSHOP: Rörigt eller rörligt – Regionkalendern (vgregion.se) onsdagen 8/11 kl. 13.30-16.00.

Centrum för fysisk aktivitet/Skola i Rörelse har i uppdrag att fungera som ett kunskapsstöd kring fysisk aktivitet för skolans medarbetare. Stödet och fortbildningstillfällena är kostnadsfria. Läs mer på www.vgregion.se/skola-i-rorelse.