Klass Syd på Hovåsskolan har en väldigt blandad elevgrupp. De nio eleverna går i årskurs fem till nio, de har utvecklats olika långt och har olika behov. En gemensam sak är dock den nya Dagboksappen.

– Den är toppen, säger Hani El-Aaraj och gör tummen upp.

Hani visar stolt upp sin Ipad.

– Här är jag. Jag har skrivit om när vi var i skogen. Det var mitt första inlägg, säger han och skrollar sedan vidare genom en lång rad inlägg från i höstas fram till idag.

Klass Syd skriver i appen cirka en gång i veckan. Oftast innebär det att eleverna tar en bild och skriver om något de har gjort under dagen.

– Det bästa med dagboken är att föräldrarna ser vad jag skrivit. De brukar säga ”Vad duktig du är!”, säger Hani.

Utvecklad på Chalmers

Dagboksappen är utvecklad av forskningsprojektet Touch At på Chalmers tekniska högskola. Den används än så länge av Hovåsskolan och Torslandaskolan. Christian Saarinen, lärare i svenska och SO på Hovåsskolan, säger att den har förenklat kommunikationen mellan elev, skola och vårdnadshavare.

– Många barn inom särskolan har svårt för att berätta om sin skoldag. De kan ha svårt för att sätta ord på vad de har gjort eller glömt vad som hänt under dagen. Dagboksappen gör att vårdnadshavarna får en inblick och något att fråga om, säger Christian.

Dagboksappen ersätter den fysiska Kontaktboken. Christian säger att det finns flera fördelar. Det finns ingen risk att boken tappas bort eller att eleverna glömmer att ta med den. Dessutom underlättar en digital lösning för de föräldrar som har delad vårdnad. De behöver inte skicka boken mellan sig, utan kan ta del av vad barnet skrivit direkt i appen.

Enkel att använda

När eleverna har skrivit ett inlägg får vårdnadshavarna en notis i sin telefon, under förutsättning att de har en smartphone och själva har laddat ner appen.

– Det är väldigt enkelt. Föräldrarna behöver inte logga in på Hjärntorget, och de behöver inte komma ihåg att stoppa ner ytterligare en sak i barnens skolväska, säger Christian.

Det var lätt att börja använda Dagboksappen eftersom eleverna är vana vid att använda digitala verktyg. Ipads används dagligen och i flera ämnen i undervisningen på särskolan. Den är uppskattad av de flesta elever, även om en del äldre elever kan tycka att det är ”töntigt” att skriva till föräldrarna.

Stärker undervisningen

Dagboksappen är också ett inslag i svenskundervisningen. När eleverna får en mottagare ökar deras motivation att skriva.

– De får lära sig att beskriva vad de har gjort och uttrycka sina känslor. Det är väldigt viktigt för våra elever att träna på det, säger Christian.

Text: Carl-Magnus Höglund Foto och film: Hanna Sandgren