Nu finns information, instruktioner och annat stödmaterial för lärare om hur man kan undervisa elever på distans. Dessa tjänster och instruktioner finns sedan tidigare men har nu samlats på ett ställe och är anpassat för en eventuell situation där skolorna stängs.

Informationen finns tillgänglig här: https://sites.google.com/grundskola.goteborg.se/fjarrundervisning/startsida

Stöd

För de lärargrupper som saknar erfarenhet av undervisning i den digitala miljön kan vi erbjuda stöd via workshops och digital support. Kontakta digital@grundskola.goteborg.se vid behov.

Rektorer, vars lärare har behov av stöd för att komma igång med undervisning i Google Classroom kan kontakta sin kontaktperson från digitaliseringsavdelningen alternativt skicka meddelande till digital@grundskola.goteborg.se

Till lärresursen