13 kommuner i samverkan

Tillsammans driver vi utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. Allt för att Göteborgsregionens en miljon invånare ska få ett bra liv.

Skola och utbildning

Utbildning underlättar för individen att få ett arbete och bli delaktig i samhället. Eftersom arbetsmarknaden också förändras och ställer krav på nya kompetenser behöver människor lära hela livet. Skola och utbildning är därför en viktig pusselbit även för kompetensförsörjningen i Göteborgsregionen.

Kommunerna i Göteborgsregionen arbetar metodiskt och målmedvetet för ett fördjupat samarbete inom utbildningsområdet sedan 1995. Något liknande finns ingen annanstans i Sverige. Samarbetet omfattar hela styrkedjan, från barn och unga till kommunchefer och politiker.

Skola och utbildning (GR) Göteborgsregionen (GR)