Skola och utbildning

Kommunerna i Göteborgsregionen arbetar metodiskt och målmedvetet för ett fördjupat samarbete inom utbildningsområdet sedan 1995. Något liknande finns ingen annanstans i Sverige.

Samarbetet omfattar hela styrkedjan, från barn och unga till kommunchefer och politiker. Totalt involverar det 240 000 studerande i alla åldrar från förskola till vuxenutbildning, 20 000 lärare, 1 500 skolledare och 1 300 skolor.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur samarbetet i GR gör skillnad inom skola och utbildning:

Skola och utbildning Skolans digitalisering Läromedel och pedagogiskt stöd Om Göteborgsregionen (GR)