Metoder, forskning och lärande exempel

Kunskapsbanken är till för dig som jobbar verksamhetsnära med fullföljda studier inom exempelvis skola, hälso- och sjukvård eller socialtjänsten. Här hittar du lärande exempel, metodmaterial och fördjupande artiklar och filmer. Allt material utgår från aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Du kan filtrera utifrån ämnesområde och innehållstyp eller använda dig av sökrutan.

Materialet i kunskapsbanken är framtaget av Göteborgsregionen. Mellan 2022 och 2024 driver Boråsregionen, Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgsregionen och Skaraborgs kommunalförbund varsin delregional kunskapsnod inom området fullföljda studier.

Till lärresursen ➜