GR:s ramavtal med samtliga läromedelsleverantörer säkerställer att alla inköp sker i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Alla beställningar görs i läromedelstjänsten laromedel.goteborgsregionen.se eller via den egna kommunens inköpsportal.

Alla på skolan kan ha ett eget konto, antingen som Personal eller Beställare. Som Personal planerar man sina läromedelsinköp och skickar därefter den färdiga listan till den beställningsansvariga som bekräftar beställningen i systemet.

GR:s tjänst för läromedelsbeställningar Manual Om Läromedelsbeställning (GR)

Göteborgsregionens utbildningsavdelning är en regional utvecklingsarena som arbetar med hela kedjan – från barn, unga och vuxna till kommunchefer och politiker. På GR jobbar drygt 90 medarbetare med alltifrån skolutveckling och utbildningsinsatser inom digitalt lärande till gymnasiesamverkan och samverkan mellan skola och arbetsliv.

GR har även i uppdrag att erbjuda regionens skolor tjänster inom läromedelsområdet. I uppdraget ingår bland annat samordning av läromedelsinköp och film för förskola och skola.

Bland de lärresurser som erbjuds finns skaparverktyget Textäventyr, distanspedagogik.se och många andra, exempelvis inom områden som sexualitet, samtycke och relationer, hållbar utveckling och media- och informationskunnighet. Flera är framtagna i samverkan med andra aktörer. Läs mer

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. Läs mer