Materialet är speciellt framtaget för elevråd på högstadiet och gymnasiet, men innehållet går också att anpassa för en mängd andra grupper av barn, elever och unga. Det har tagits fram av Göteborgsregionen inom projektet ”Avfallsminimering i skolan” med stöd av Västra Götalandsregionen.

Gå till Metodmaterialet Göteborgsregionens klimatlyft för skolan

Syfte

Om alla länder konsumerade på samma sätt som vi gör i Sverige skulle det gå åt resurser från drygt fyra jordklot. Med andra ord behöver vi ställa om för att få ner vår resursanvändning till en hållbar nivå. Detta material togs fram i syfte:

  • Att bidra till att minska avfallet i skolan och i samhället i övrigt
  • Att främja hållbar konsumtion
  • Att förse unga med verktyg för att konkret kunna bidra.

Materialet består av en faktadel med diskussionsfrågor. Samt en steg-för-steg guide som mynnar ut i handlingsplaner för hur skolan kan arbeta för att minimera sitt avfall.

Göteborgsregionens utbildningsavdelning är en regional utvecklingsarena som arbetar med hela kedjan – från barn och unga till kommunchefer och politiker. Ingen annanstans i Sverige finns ett så brett och djupt samarbete kring lärande. Det involverar 240 000 studerande i alla åldrar, 20 000 lärare, 1 500 skolledare och 1 300 skolor. Läs mer

Inom området klimat och miljö driver GR forskningsprojekt och tar fram verktyg och planeringsunderlag för de 13 medlemskommunerna. Samarbete mellan kommuner är naturligt eftersom miljöproblem, vattenförsörjning och pendlingsstråk ofta sträcker sig över kommungränser. Läs mer

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. Läs mer