Alla som svarat är intresserade av att lära sig mer om klimatförändringar även om de flesta inte är helt säkra på hur de ska lära ut det mest effektivt. Vissa betonar vikten av ämnesanknutna aktiviteter medan andra framhåller samarbete mellan lärare/skolor och ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. Alla framhåller att det behövs tid för planering/genomförande och andra resurser för att det ska bli så bra som möjligt. De belyser också vikten av att involvera hela samhället i att ta itu med klimatfrågor. Lärare som svarat på våra frågor önskar överlag en större medvetenhet i samhället om klimatförändringar.

Läroplanens roll lyfts ofta av lärarna, därför ser de gärna att mer vikt läggs vid klimatkunskap i läroplanen. Flera lärare pekar på att kursplanen redan är full, och det är svårt att lägga in mer innehåll om inte det läggs till tid eller något tas bort. De svenska lärare som svarade prioriterade till exempel ökad mediebevakning eftersom de kan användas som undervisnings- och inlärningsresurser i klimatfrågor. Turkiska lärare betonade vikten av elevers motivation, vilket innebär att läroplanen bör vara inriktad på att öka elevernas motivation.

Behov av en onlineresurs

Särskilt intressant för oss i detta Erasmusprojekt är de behov som uttryckts om en onlineresurs. Svaren gav ett stort antal förslag på att sådana verktyg skulle vara bra om de var tillgängliga online. De skulle  innehålla både aktuella informationskällor samt praktiska aktiviteter som utmanar eleverna att tänka själva. Dessa aktiviteter ska helst vara i linje med elevernas personliga erfarenheter, t.ex. påverkan av livsmedels- eller klädindustrin. De bör också fokusera på det positiva som eleverna kan göra för att göra en förändring, redo att använda och tillämpliga för användning i sina klasser. Några specifika förslag på onlineresurser:

✔ innehåll som presenteras med föreslagna etiketter för varje skolämne

✔ gärna interaktiva verktyg, videor, bilder, spel, filmer, pjäser..

✔ digitalt självtest  som visar vad man kan förbättra, som ett online-quiz

✔ visar samband mellan klimatförändringar och andra miljöutmaningar och vardagliga handlingar, tex mat, klädinköp, streaming, semesterresor, ekonomi…

✔ resurser som täcker viktiga teman, t.ex. hantering av ångest, diskutera fördomar

✔ översikt över hållbara utvecklingsmål och strategier för hur man når dem

 

Webbresurser skapas

Vi som deltar från de fem länderna i detta Erasmusprojekt kommer nu att skapa webbresurser efter dessa önskemål och planerar att lägga ut dem kontinuerligt på webbplatsen https://climateracy.eu/sv/climateracy-sv/

Hör gärna av er om ni vill vara med och pröva ut materialet på era skolor!

Logotyp från Climateracy (ett löv i regnbågens färger)

 

Hälsningar

Sally Windsor, Ali Yildirim och Ingela Bursjöö, Göteborgs universitet