Tillsammans med några kollegor på universitetet är jag med i ett EU-projekt, där vi nu skapar undervisningsmaterial om klimatförändringar. Det finns redan en hel del resurser att använda, så vårt uppdrag blir att fokusera på den nya kunskap som växer fram i bland annat IPCC-rapporterna. Vi fokuserar på vad en elev som går ut grundskolan och gymnasiet behöver kunna och hur vi gör för att uppnå detta.

Jag undervisar i kemi, biologi, fysik och teknik i min anställning som lektor i Göteborgs stad och på Göteborgs universitet. Som lärare ser jag att projektet gör det möjligt för oss att få tillgång till bearbetat och utprövat material kring klimatförändringar. Det är något som annars kräver en ganska stor arbetsinsats. Vi behöver först samla in material i olika ämnen som sedan ska bearbetas en hel del, för att vi lärare ska kunna använda det med våra elever.

Vill du ge oss förslag?

Vi skulle vilja komma i kontakt med dig som är lärare på högstadiet eller gymnasiet, oavsett ämne, och har behov av undervisningsmaterial kring klimatförändringar. Vi kan hjälpa till att ta fram skräddarsytt material, samtidigt som du kan få tillgång till forskning på ett smidigt sätt. Vi är en grupp forskare från Estland, Tyskland, Belgien, Turkiet och Sverige som tillsammans täcker in ett ganska stort område. Vi vet ju att klimatfrågor är tvärvetenskapliga och ingen disciplin täcker hela området själv.

Om EU-projektet

Climateracy är ett Erasmus+-projekt med syfte att att stärka lärarnas möjligheter för att på ett framgångsrikt sätt undervisa eleverna i europeiska högstadie- och gymnasieskolor för att höja nivån på kunskaperna om klimatet. Detta görs genom att utveckla utbildningsinnehåll för kunskap om klimatet, en onlinekurs som gör det möjligt för lärarna att främja klimatkunskap i skolorna och ett lärarkollegium online med aktiviteter som utvecklats för att hjälpa lärare att föra in ämnet klimatförändringar i sina klassrum.

Detta projekt förväntas bidra till  långsiktiga effekter för lärare och elever genom digitala och läroplansrelaterade lärresurser. Vi har i detta tvååriga samarbetsprojekt några gemensamma syften i de fem deltagande länderna:

  • ökad förståelse för hur klimatförändringar påverkar deras samhälle och hur de aktivt kan påverka den.
  • att de blir engagerade samhällsmedborgare med förståelse för sina roller och sitt ansvar, och stärks i sina möjligheter att agera.
  • att de kan förstå och presentera komplexa berättelser på ett kortfattat och lättillgängligt sätt.
  • en känsla av att vara en del av Europa och förbättrade interkulturella förmågor.
  • en förbättrad digital kompetens hos både lärare och elever.
  • en resursbas för lärare som kan fortsätta att utveckla nya berättelser.
  • utbildningsresurser som vägleder lärare att lära ut kunskap om klimatet som ett sätt att arbeta över ämnesgränserna.