All personal och alla elever i Göteborgsregionens, Varbergs och Falkenbergs kommunala skolor kan skapa ett konto hos GR för att använda strömmande media i undervisningen. Alla titlar har den institutionella visningsrätt som gäller för skolbruk.

Logga in med Skolfederationen

På Göteborgs kommunala grund- och gymnasieskolor kan pedagoger och elever logga in utan manuell registrering. På grundskolan görs detta i Vklass under Lärresurser och på gymnasiet med ett bokmärke i Googlemiljön. Det går också att klicka på “Logga in med Skolfederationen” på GR Play Skolas startsida. Konton skapas automatiskt vid första inloggningen.

Resurser för lärande

Under rubriken Lärresurser på GR Play Skola finns även Göteborgsregionens samling av andra resurser för undervisningen. Inom områdena Demokrati, Hållbar utveckling, Forskning, Läs & Skriv, Framtidstro och Sexualitet, samtycke och relationer hittas digitala spel, metodmaterial, interaktiva case och information om skolnära forskning mm. 

Digital kvart

Ett IKT-lyft för förskola och skola med korta filmer inom digitalisering, MIK och IKT. Ett samverkansprojekt av Mediacentralerna i södra Sverige i syfte att sänka digital trösklar och inspirera pedagoger. Se filmerna här

GR Play Skola Läromedel och pedagogiskt stöd Om Göteborgsregionen
Filmbilderna är hämtade ur…