Till webbplatsen

Filmpedagogerna Folkets Bio är en ideell förening som håller föreläsningar, fortbildningar och workshops i film och media. 

Film är det största mediet idag och vi behöver alla öka vår förståelse och träna vårt kritiska förhållningssätt till bilder. Vi på Filmpedagogerna arbetar med allt ifrån förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, till universitet, studieförbund och bibliotek. Några av våra teman är sociala medier, nyheter, reklam, propaganda, källkritik, sagor och myter, lag och rätt på nätet, filmkunskap samt normer och värderingar. Alla föreläsningar och workshops följer skolans värdegrund och styrdokument.

Ett sätt att träna kritiskt förhållningssätt till rörlig bild är att själv göra film. Inom Skapande skola arbetar vi utifrån olika teman såsom “Vi och dom”, “Skräckfilm”, “Tänk själv” samt “Identitet och grupptryck kopplat till ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak)”. Vi arbetar med intuitiva digitala verktyg och tar med all nödvändig teknik. Det enda som ni behöver ha är projektor, ljud och närvarande lärare (många lärare uppskattar att få delta under filmprojekten och ser det som fortbildning).

Vi har även producerat utbildningsfilmer som är fria att använda i klassrummet (se resurser nedan). Utöver dessa utbildningsresurser, har vi även flera miniklipp på Vimeo som kortfattat förklarar exempelvis dramaturgi, yttrandefrihet och kameravinklar och bildutsnitt. På vår hemsida finns också filmhandledningar som vi har skrivit.

Varje år träffar vi cirka 15 000 personer på cirka 50 orter i Sverige. Ungefär 2 500 personer får göra film med oss varje år.

Skapande skola med Filmpedagogerna Föreläsningar för gymnasium och högskola Information MIK-föreläsningar Information om lärarfortbildningar