Under läsåret 2023-2024 erbjuder förskoleförvaltningen i samarbete med Folkets bio gratis bioföreställningar för förskolebarn i åldrarna 3-5 år. Många av filmerna som erbjuds är baserade på barnböcker för att också inspirera till läsning och språkutveckling.

Förskolläraren Jessica von Brömssen på förskolan Åkereds Skolväg 20 har sett filmen Linnéa i målarens trädgård tillsammans med två olika barngrupper. En lärdom efter första besöket var att barnen på förskolan behövde förberedas och ha en förförståelse kring innehållet, för att få en mer fokuserad upplevelse under själva filmen.

alt=""

Jessica von Brömssen, förskollärare

– Barnen i den första gruppen tyckte det var spännande, men under filmens gång satt många av dem och skruvade på sig och frågade när den var slut.

Efter filmen kände Jessica att det var viktigt att barnen fick reflektera, dels för att lära sig att sätta ord på upplevelsen men också för att bearbeta de intryck de fick av bioföreställningen.

– Dagen efter fick barngruppen måla av Claude Monets solrosor och känna sig som konstnärer, säger Jessica.

Förberedde med läsning

Inför besöket med nästa barngrupp förberedde hon barnen genom att läsa boken tillsammans, dels för att sätta igång barnens tankar kring innehållet i filmen och boken, dels för att barnen skulle få tankar om vad en konstnär är liksom om olika konst- och bildperspektiv.

– Barnen tycker om att läsa böcker och jag märkte att de tog in mycket mer av innehållet i boken och i filmen. Vi läste och pratade om bilderna, om olika perspektiv i en bild, om hur en tavla ser ut när man går nära eller långt ifrån. Som när Linnéa i boken går nära en tavla och bara ser kludd och när hon går längre ifrån förvandlas tavlan till vackra näckrosor.

Samtidigt är det inte bara själva filmföreställningen som väcker tankar och stärker barnen, menar Jessica von Brömssen. Att åka spårvagn tillsammans till Hagabion och sitta i en stor biosalong är i sig en spännande upplevelse och erfarenhet. Personalen på Hagabion bidrog också till att göra besöket till något extra.

Får sätta ord på upplevelser

– Personalen på bion var väldigt fina. Barnen fick stå på led och visa sin egen biljett. Att de fick ansvara för sin egen biljett gjorde att de kände sig viktiga och stolta.

Ett barn lämnar sin biobiljett till en i personalen på Hagabion. På spårvagnen tillbaka ställde Jessica frågor om vad barnen tänkte om filmen, och försökte få dem att formulera sig och fördjupa sig kring upplevelsen. – Du tyckte den var bra! Vad var det som var bra, tänker du?

– Efteråt på förskolan pratade vi vidare om vad vi hade fått se, och barnen nämnde en massa olika blommor, näckrosorna, museet, och Monets barndomshem.

Därefter fick barnen måla något från filmen. Allihop valde att måla näckrosdammen med den japanska bron. Som inspiration hade de både boken Linnéa i målarens trädgård och Monettavlan Näckrosdammen, som turligt nog hänger på förskolechefens kontorsrum.

Ger barnen fler perspektiv

– Vi tittade på färgerna som fanns i olika motiv, barnen identifierade färgerna och jag plockade fram färgerna åt dem. Sedan satt barnen på golvet och målade av den japanska bron från en projicerad bild på väggen. Alla målade sin tolkning av tavlan, det fanns inga rätt och fel. Jag kände hur barnen växte i aktiviteten, det var en jättehärlig stund säger hon.

På en vägg hänger målningar som förskolebarnen målat.

Foto: Förskolan Åkereds skolväg 20

Att använda olika typer av berättande i undervisningen, som både film och litteratur, ger barnen ett större perspektiv och stärker lärandet, menar Jessica von Brömssen.

– Boken blev levande i filmen. Vi fick uppleva vad det är att vara konstnär, och olika perspektiv på vad konst är. När barnen får se att innehållet i boken också finns utanför förskolan får berättelsen en större betydelse.

Temaarbetet kring konstnären Monet och berättelsen om Linnéa i målarens trädgård fortsatte med en liten utställning av barnens målningar. Boken finns fortfarande tillgänglig i förskolans hall.

 

Kultur i förskolan – en resurs för pedagoger!

I förskoleförvaltningen finns två utvecklingsledare som arbetar med Kultur i förskolan, KULF. De har i uppdrag att främja, samordna och arrangera kulturaktiviteter med hög kvalité riktade till förskolan. Utvecklingsledarna skickar regelbundet ut ett nyhetsbrev med tips om kulturaktiviteter.

 

Om du har frågor eller vill ta del av nyhetsbrevet, mejla utvecklingsledarna på  kultur@forskola.goteborg.se

 

Kulturombud på förskolorna

På förskolorna finns också utsedda kulturombud som förmedlar information om konstnärliga upplevelser och kulturhändelser och stödjer kollegorna med omvärldsbevakning och bokning.

 

I Digitala navet finns all information om Kultur i förskolan, KULF, samlat. Där hittar du också kontaktuppgifter till utvecklingsledarna för KULF.

 

Om Kultur i förskolan på Digitala navet (OBS! sidan är endast tillgänglig för medarbetare i Göteborgs Stad)

 

Bokning av kulturutbud på KuBo

KuBo (Kultur för barn och unga) är en bokningssida för pedagoger och rektorer. Den samlar stadens kulturutbud för förskolor och skolor på ett och samma ställe. Utbudet är kostnadsfritt.

 

KuBos bokningssida