Vi blev människor först när vi lyckades förmedla en erfarenhet eller visdom i form av en berättelse för en kompis. Då blev vi Homo Narrans – den berättande människan. Rörliga bilder används i allt högre grad av makthavare när de förmedlar sina budskap till oss. Och samtidigt har vi aldrig tidigare ägnat så mycket tid till berättelser i film, på TV och på nätet. Vi har en känsla för berättelsens struktur utan att kanske ens märka det. I den här föreläsningen sätter Fredrik Holmberg ord på den dolda kompetensen och hjälper oss därmed slipa ett av de viktigaste verktyg en medborgare kan äga: berättarkonsten. 

Föreläsningen består av fyra delar:

  1. Drama    berättelsemaskinen och dramaturgi (filmklipp 1-4 på Vimeo)
  2. Karaktärer  – grundinstrumenten i orkestreringen (filmklipp 5 på Vimeo)
  3. Innehåll  – formuleringsnivåer. Underbart är kort, långt, eller mittemellan (filmklipp 6-7 på Vimeo)
  4. Stil och Genre  – visuella tilltal och det vidgade textbegreppet (filmklipp 8-10 på Vimeo)