De gör musikundervisningen tillgänglig för alla elever

Musiklärarna Johan Grahn och Tomas Landberg på Svartedalsskolan vill stärka elevernas kunskapsbyggande genom att koppla den teoretiska undervisningen direkt till elevernas eget musicerande och jobba språkutvecklande. Som stöd och inspiration i undervisningen har de skapat en digital lärresurs.

Läs artikeln

Modersmålslärare prövar ny modell för likvärdig bedömning

Grundläggande kunskaper i modersmål är ett krav för att delta i modersmålsundervisning. Men att bedöma vad som är en grundläggande kunskapsnivå är utmanande då detaljerade, nationella bedömningsunderlag saknas. Språkcentrum prövar nu en modell från Kungsbacka kommun som ska ge mer likvärdiga bedömningar och ett bättre underlag för rektorer att fatta beslut.

Läs artikeln

Tellusgatans förskola tar tillvara barnens alla språk

På Tellusgatans förskola får barnen använda alla sina språk som resurs i lärandet, vilket gjort dem mer aktiva och delaktiga i undervisningen. – Jag bemöter barnens olika språk på ett mer professionellt sätt nu. Barnet ska få prata sitt starkaste språk när det inte fungerar att använda svenska, säger Martha Petridou, förskollärare.

Läs artikeln

Om ord och ordförråd

Anna Månsson Nylund, lärare och SLS-utvecklare, skriver om betydelsen av att skapa läsengagemang och struktur för läsundervisning. Eleverna får inte lämnas ensamma under “tyst läsning” utan måste få tillfälle att samtala om sin läsning och få regelbunden enskild undervisning i vägledande samtal och i smågrupper under lästiden, skriver hon.

Läs blogginlägget

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

Läs artikeln

Utforska fysik på lekplatsen!

På lekplatsen kan vi uppleva och lära om kraft och rörelse. Med hjälp av lekredskap som rutschkanor, gungor och studsmattor kan vi  utforska fysik genom att aktivt använda kroppen. Här får du tips på övningar som några av stadens förskollärare och lärare testade på höstens NT-mötesplats i Slottsskogen.

Läs artikeln och se filmen

Så stöttar du elever att utveckla AI-litteracitet

Maarit Jaakkola, forskare vid Nordicom på GU, ger tips om hur lärare kan stötta eleverna att utveckla sin AI-litteracitet, genom att förbättra sin instrueringsförmåga. Instrueringsförmåga är en ny typ av litteracitet som innebär att vi lär oss att skriva instruerande texter till en icke-mänsklig aktör, som till exempel ChatGPT.

Läs blogginlägget