Genom att möta människor vi annars inte träffar får vi nya perspektiv på världen och oss själva. Arbetssättet stimulerar lusten att lära och möjliggör delaktighet och inflytande.

  • För åk 1-9, gymnasiet och sfi
  • Samtal som fördjupar ämneskunskaper
  • Kostnadsfria lektionsupplägg
  • Vi hjälper till att matcha samarbeten

I vår lektionsbank hittar du lektionsupplägg i många olika ämnen. Lektionsuppläggen bygger på strukturerade samtal och aktiviteter i smågrupper, kopplat till kursmål i respektive ämne.

Det är lätt att komma i gång eftersom Världen finns här stöttar i matchnings- och planeringsprocessen mellan lärare på grund- eller gymnasieskola och lärare på sfi.

Webbplats Anmäl intresse
  1.  Anmäl ditt intresse och få hjälp att hitta ett samarbete med en lärare i den andra skolformen. Här kan du anmäla intresse direkt.
  2. Planera innehållet i utbytet tillsammans med den andra läraren. Använd våra lektionsupplägg eller välj något eget tema som passar undervisningen. Ni har tillgång till en digital checklista för planering som gör det effektivt och hjälper er att säkerställa att inget glöms eller förbises.
  3. Ni förbereder era respektive elevgrupper och de formulerar frågor till varandra.
  4. Elevgrupperna möts för ett utbyte med lärorika samtal i smågrupper.

Vi som samordnare finns med under hela vägen för att ge processtöd, hjälpa till med praktiska frågor samt dokumentation och utvärdering (utifrån ert behov).

I sitt arbete som lärare på sfi mötte vår grundare Fatima Grönblad vuxna med intressanta erfarenheter från hela världen. Hon ville göra detta till en resurs för elever i grund- och gymnasieskolan. Arbetssättet Världen finns här utvecklades och nu sker utbyten i klassrum på flera håll i Sverige. Under träffarna samtalar deltagarna i smågrupper kring frågor som fördjupar den ordinarie undervisningen. På så sätt får elever tillgång till en stor bredd av erfarenheter, kunskaper och perspektiv. Samtidigt får sfi-studerande träna svenska i ett engagerande sammanhang.

Lektionsupplägg och metoder genomförs och utvecklas i samarbete med lärare och elever och webbplatsen fylls på efterhand.

Världen finns här drivs av ABF Göteborg med finansiering från Allmänna Arvsfonden, från år 2020 till och med 2022. Center för skolutveckling i Göteborgs Stad och ABF Vux är samarbetspartners.