Du genomför de kostnadsfria lektionsuppläggen i samarbete med lärare i en annan skolform som du matchas med.

Projektet drivs av ABF Göteborg med finansiering från Arvsfonden, från år 2020 till och med 2022. Center för skolutveckling i Göteborgs Stad och ABF Vux är samarbetspartners.

 

Till lärresursen ➜ Info om anmälan Lektionsbanken