Världen finns här är ett kostnadsfritt arbetssätt för åk 1-9, gymnasiet och sfi. Under utbytet samtalar deltagarna i smågrupper kring frågor som fördjupar den ordinarie undervisningen. På så sätt får elever tillgång till en stor bredd av erfarenheter, kunskaper och perspektiv. Samtidigt övar de sina färdigheter i kommunikation, demokrati och global kompetens.

Så här går det till

  • Du som lärare gör en intresseanmälan på vår webbplats.
  • Vi sammanför dig med en sfi-lärare.
  • Tillsammans väljer ni tema och planerar antal träffar.
  • Elevgrupperna förbereder frågor till varandra och möts för lärorika samtal i smågrupper.

Om materialet

  • Lektionsupplägg med koppling till kursmål i olika ämnen.
  • Resursmaterial för strukturerade samtal och aktiviteter i smågrupper.
  • Filmer för inspiration och förberedelse.
  • Checklistor för planering och genomförande.

Vi rör oss oftast i miljöer där vi träffar människor som är lika oss själva. Genom dessa utbyten får vi nya perspektiv på oss själva och omvärlden.

Till lärresursen ➜