Denna lärresurs består av två filmade föreläsningar med Therése Skoog, professor i psykologi och excellent lärare vid Göteborgs universitet. Therése Skoog var en av huvudföreläsarna på Barn- och elevhälsans upptaktsdag i september 2023, som hade temat Självtillit och motståndskraft – att främja lärande och psykisk hälsa hos barn och elever.

Filmerna har producerats av Center för skolutveckling som en uppföljning på detta tema. De vänder sig till professionerna inom elevhälsan och till lärare.

Till filmerna finns också ett fördjupningsmaterial att arbeta vidare med enskilt eller i grupp, se länk nederst på sidan.

Skärmbild på film 1

Resiliens i barns och ungdomars utveckling, del 1

I denna film går Therése Skoog igenom vad resiliens är, vilken betydelse det har i barn och ungdomars utveckling samt vilka faktorer som påverkar barn och elevers resiliens.

Se film 1 (48 min lång)

Skärmbild av film 2

Resiliens i barns och ungdomars utveckling, del 2

Denna film har fokus på tillämningen av kunskaperna i skolan. Vilken roll kan skolan ha i att främja resiliens hos elever? Hur kan resiliensarbete i skolan se ut? Vilka framgångsfaktorer och fallgropar finns? Och hur kan arbetet följas upp och utvärderas?

Se film 2 (48 min lång)