Informationen finns tillgänglig här: https://sites.google.com/grundskola.goteborg.se/fjarrundervisning/startsida

Stöd

För de lärargrupper som saknar erfarenhet av undervisning i den digitala miljön kan vi erbjuda stöd via workshops och digital support. Kontakta digital@grundskola.goteborg.se vid behov.

Rektorer, vars lärare har behov av stöd för att komma igång med undervisning i Google Classroom kan kontakta sin kontaktperson från digitaliseringsavdelningen alternativt skicka meddelande till digital@grundskola.goteborg.se”