Anmälan till STL-utbildningen nästa läsår hittar du i Lärtorgets kalender. Start 31 augusti. 


 

“Kamratresponsen har blivit en del av skrivprocessen”

Porträttbild av Kristoffer Amonsson med play-knapp.

Kristoffer Amonsson, lärare i 6-9 på Montessoriskolan Elyseum, berättar om vilka vinster han ser med kamratrespons. (ca 2 min)


 

“Vi blev så positivt överraskade”

Porträttbild av Karin Martinsson med play-knapp.

Karin Martinsson och kollegan Emma Karlsson, lärare i 4-6 på Svartedalsskolan, gick STL-utbildningen 2021/2022. Här berättar Karin hur de kommit igång med kamratrespons i den språkutvecklande undervisningen. (ca 2 min)


 

“Ett arbetssätt som fungerar för alla elever”

Porträttbild på Ulrika Toftevall med playknapp.

Ulrika Toftevall, lärare i åk 1-3 på Talldungeskolan, talar om på vilket sätt STL bidrar till elevernas lärande i hennes klassrum. (ca 2 min).


Vinster med fler läsare än bara läraren? 

Cecilia Lind, lärare i 6-9 på Montessoriskolan Elyseum och handledare i STL-utbildningen har skrivit flera inlägg på temat STL i bloggen SpråklIKT. Här är ett inlägg om vinsterna om att skriva för fler mottagare än bara läraren.