Satsningen på Reading to Learn inleddes år 2013. I samverkan med Center för Skolutveckling utbildades då de första lärarna, och sedan dess har arbetet utvecklats till att samtliga pedagoger får fortbildning.

– Jag har tvingat lärarna, säger Charlotta Björk, rektor för 7-9, med glimten i ögat.

– Jag har sagt att vi ska jobba utifrån Reading to Learn och att alla som får anställning här ska gå utbildningen.

De flesta elever på Sandeklevsskolan har ett annat modersmål än svenska och skolan har under lång tid brottats med låga elevresultat. Det är därför Charlotta Björk och Douglas McPherson, rektor F-6, satsat på just Reading to Learn.

– Våra elever behöver stöttning i sin undervisning. Reading to Learn är en beforskad pedagogik som vi vet ger goda resultat. Vi får hela tiden belägg för att metoden är framgångsrik. Speciellt på elevernas skriftliga produktion. Det ökar resultaten för alla elever, men särskilt för dem som är lågpresterande, säger Charlotta Björk.

Organisation för kollegialt lärande

Skolledningen har byggt en organisation för att stötta lärarnas utveckling i språkutvecklande undervisning och Reading to Learn. Förutom att alla pedagoger måste gå Center för Skolutvecklings ett- eller tvååriga utbildning har ämneslagen ett särskilt ansvar för att utveckla arbetet. De träffas två timmar i veckan och ska ägna den tiden åt att diskutera ämnesutveckling med fokus på Reading to Learn. Dessutom får ämneslagsledarna kontinuerlig handledning av utvecklingsledare från Center för Skolutveckling.

– Vi måste ge våra lärare stöd i det här arbetet. Vi bygger det på kollegialt lärande. Det är det mest effektiva sättet att nå utveckling. Ju fler och ju mer lärarna arbetar med Reading to Learn desto fler vill arbeta med det. Det blir en positiv spiral, säger Charlotta Björk.

Kräver mycket av lärarna

Reading to Learn är en metod som kräver mycket tid och engagemang av lärarna och eftersom Sandeklev i likhet med många andra skolor haft stor personalomsättning är de inte framme vid sitt mål än. Dessutom är det relativt nytt att även lärare på lågstadiet ska arbeta med Reading to Learn.

– Vi vill ha samma metod genom hela skolan. Men det kommer att ta tid innan det ger resultat. Enligt forskning om framgångsrika skolor tar det mellan fem och tio år att förändra och förbättra en skola. Vi måste tänka långsiktigt, säger Douglas McPherson.

Sandeklev har höjt måluppfyllelsen de senaste åren. Rektorerna tror att det delvis är tack vare satsningen på Reading to Learn.

– Min analys visar det. Men det är oerhört svårt att mäta. Det är många faktorer som spelar in, säger Charlotta Björk.

Läs mer om Frida Andersson och Anna Ahlcronas ämnesövergripande undervisning utifrån Reading to Learn

Läs mer om Reading to Learns vetenskapliga grund

Läs mer om Reading to Learn på gymnasiet

Se en intervju med rektor Charlotta Björk, om reading to learn: