Vetenskapsfestivalen är ett populärvetenskapligt evenemang som kommunicerar vetenskap på ett lättillgängligt och kreativt sätt, samt skapar mötesplatser för skola, allmänhet, forskarsamhället och näringslivet.

Vetenskapsfestivalen Lärarkonferens Skolprogram Experimentverkstaden

Lärarkonferensen är ett återkommande inslag på Vetenskapsfestivalen där du kan ta del av olika teman.

Gå till aktuellt program.

Skolprogrammet pågår under en vecka och här kan du boka in olika elevaktiviteter.

Gå till aktuellt skolprogram.

Experimentverkstaden är en plats med olika aktiviteter för att prova-på och upptäcka.

Innan du besöker Experimentverkstaden med din klass får du en handleding med vägbeskrivning, praktisk information och utförliga stationsbeskrivningar.

Gå till senaste information om Experimentverkstaden.