Naturvetenskap och teknik för alla, NTA, är ett koncept för skolutveckling som började användas i Sverige 1995. NTA utvecklar material inom olika naturvetenskapliga och tekniska teman som kan användas i grundskolan. Temana är bland annat Kretsar kring el, Mäta tid, Magneter och motorer och Matens kemi.

Varje tema innehåller ett antal uppdrag som eleverna ska utföra, där de praktiska stegen beskrivs samt vad eleverna förväntas lära sig. Allt material är faktagranskat av Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

NTA bygger på att eleverna ställer frågor, söker svar, undersöker, resonerar med varandra och dokumenterar sitt arbete.

Mer engagerade elever

På Björlandagården arbetar alla matematik- och NO-lärare med NTA, från förskoleklassen till årskurs 6. Gemensamt har de valt ett tema för varje årskurs och köpt in lådorna med experimentmaterial som behövs för att genomföra alla uppdrag inom detta tema.

På NTA-lektionerna jobbar eleverna alltid två och två. Inför varje uppdrag får de ett häfte med en beskrivning av vad de ska göra och vad de förväntas lära sig. Under själva lektionen kan de olika grupperna arbeta med flera olika uppgifter parallellt, i sin egen takt.

På dagens lektion tillsammans med klass 6 D är temat rörelse och konstruktion. Eleverna ska bygga bilar och få dem att rulla. Maryam har själv lagt till ett programmeringsmoment till det ursprungliga uppdraget.

– Jag får med mig alla elever och alla är engagerade.  De efterfrågar NTA-lektioner och fortsätter ofta experimentera hemma. Lektionerna kan kännas röriga men eleverna lär sig mycket. Jag märker att vi väcker intresset för natur och teknik hos dem genom att jobba systematiskt med NTA-experiment. Det är ju det roligaste sättet att lära sig: att upptäcka själv och inte bara skriva ner.

NTA har gett skolan möjlighet till en röd tråd i NO-undervisningen, menar Maryam Riyazimanesh.

– När jag har arbetat med ett tema så vet jag att eleverna har fått förutsättningar att utveckla de flesta förmågor som ryms inom ämnet. Det kan jag inte med annat material. Dessutom har jag roligt och vi lär oss tillsammans!

Heldagsutbildning i uppdragen

Styrkan med NTA är det kompletta materialet och den utbildning som läraren själv får som stöd för att undervisa kring varje tema, tycker Maryam Riyazimanesh.

– Med NTA blir jag en säkrare och bättre pedagog eftersom jag själv har fått fortbildning i alla uppdrag och testat dem i praktiken, säger hon.

Maryam är också regional samordnare för NTA i region väst. I den rollen deltar hon i utvecklingen av nya teman och ordnar nätverksträffar och heldagsutbildningar för lärare. Under en utbildningsdag får pedagogen allt som behövs för att kunna köra ett tema med sin klass.

– Tidigare var det bökigt att få till både tiden och möjligheten att experimentera. Jag fick springa till mataffären för att köpa sockerbitar som material. Nu har vi allt vi behöver i de blå lådorna.

Involvera alla pedagoger

Den som är nyfiken på att testa NTA i sin undervisning bör först ta kontakt med sin rektor. Därefter svarar Maryam Riyazimanesh eller Göteborgs NTA-samordnare Ulrica Skålberg gärna på frågor om hur skolan får tillgång till materialet.

– Involvera alla pedagogerna på skolan för att komma fram till vilka teman som passar bäst på just er skola, säger Maryam Riyazimanesh.

Fakta NTA

NTA är en icke kommersiell sammanslutning av huvudmän för förskola och grundskola. Både kommuner och fristående organisationer finns representerade bland medlemmarna.

Varje NTA-tema innehåller ett komplett experimentmaterial för arbete i helklass under en period på 8–10 veckor. Materialet är anpassat för barn/elever i olika åldrar, från förskola upp till årskurs 9.

Eleverna bygger successivt upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap och teknik, inklusive språklig utveckling och eget ansvarstagande.

Föreningen bildades 2003. NTA Skolutvecklings medlemmar ansvarar för att i egen regi eller i samverkan med andra medlemmar anordna utbildningar för pedagoger.

Källa: ntaskolutveckling.se

Text och foto: Katarina Gunnarsson Strandberg Film och foto: Hanna Sandgren