Enligt Barnkonventionen (artikel 31) ska alla barn ha rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Stater ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i konst och kultur. Stater ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet.

Genom KULIS , Kultur i Skolan, administreras en kommunal “kulturpeng” per elev och budgetår. De här pengarna går i första hand till att uppleva och besöka kultur. Varje klass ska på den här budgeten kunna boka in sig på ett scenkonstbesök, ett skolbiobesök och en museilektion. Från och med 2022 bokas det mesta av utbudet via KuBo. Statliga medel söks läsårsvis från Kulturrådet för Skapande Skola projekt. Dessa medel söks centralt av Kultur i Skolan och är till för alla kommunala grundskolor i Göteborgs Stad.

På alla skolor i Göteborg ska det finnas minst ett kulturombud, som tillsammans med förvaltningens kultursamordnare ansvarar för att tillgången till kultur är jämlik över hela staden.

Kultur i Skolan och grundskoleförvaltningens kultursamordnare har två “budgetpåsar” för att ge våra elever tillgång till kultur.  KULIS och Skapande Skola. Det går inte från den enskilda skolans budget.

Frågor, funderingar, förslag kring Kultur i Skolan? Kontakta oss gärna, mejladress: kulturiskolan@grundskola.goteborg.se

Skapande skola ska stärka sambandet mellan skola och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturella uttryck och att möjligheterna till eget skapande ökar.​  Det statliga bidraget ska komplettera det arbete med kultur som redan görs i skolan.

Skapande skola ska användas till:

  • Insatser som främjar det egna skapandet som en del av det egna lärandet och som ger tillgång till kulturens alla uttrycksformer.
  • Insatser som främjar en långsiktig samverkan mellan grundskolans alla årskurser och kulturlivets parter.
  • Insatser där en kulturpedagog eller en annan professionell kulturaktör medverkar i arbetet och bidrar till professionell konst— och kulturverksamhet för och med eleverna.
  • Insatserna ska ge eleverna möjlighet att vara delaktiga i hela processen med Skapande skola.
  • Insatserna ska vara en naturlig del av den pedagogiska lärmiljön samt komplement till skolans ordinarie uppdrag med konst och kultur.

Så här gör du för att som skola ta del av de medel som kommit till Göteborgs kommunala grundskolor:

  • Prata ihop er i arbetslaget/kollegiet tillsammans med eleverna om ett tema att arbeta kring i ett kulturpedagogiskt projekt.
  • I Kulturkatalogen Väst kan du hitta tips på godkända kulturprojekt. Hittar ni inte vad ni söker får ni gärna kontakta oss, så hjälps vi åt.
  • Stäm av med er rektor.
  • Skolans kulturombud/pedagog fyller i formuläret som finns på Intranätet. (Obs; intern sida för grundskoleförvaltningen Göteborgs Stad.)
  • En av kultursamordnarna kommer att kontakta er för vidare information och planering.

OBS: Kulturkatalogen Väst innehåller även scenkonst/ föreställningar, författarbesök och utflyktsmål som inte är Skapande Skola.

Vill du se Kulturrådets informationsfilm “Skapande Skola i korthet” kan du ladda ned den här. Övrig information om Skapande skola finns på Kulturrådets hemsida.

För frågor, kontakta Kultur i Skolans kultursamordnare: skapandeskola@grundskola.goteborg.se

KuBo är Göteborgs stads bokningssida med kulturutbud för förskolor, grundskolor och gymnasier. Där kan du boka scenkonst, skolbio och museer med mera för dina elever.

Läs mer om hur du skapar ett konto för att kunna boka aktiviteter.

Utbudet hittar du på KuBo.

Till webbplatsen Kultur i Skolan/ KULIS (Obs. Intranät)