Växthuset genomfördes första gången i september 2019 med över 12 000 besökare. Även i år förvandlas växthuset i Trädgårdsföreningen till en spännande aktivitets- och upplevelsearena. Denna gång primärt för skolbarn i årskurs 1–3 och grundsärskolan. Temat är biologisk mångfald och fokus blir att låta barn lära sig på ett lekfullt, inspirerande, nyfiket och kunskapsgivande sätt. Det blir 12 olika lektioner som erbjuds vid drygt 50 tillfällen under månaden.

Växthuset är ett samarbete mellan flera aktörer som arrangeras av park- och naturförvaltningen och Göteborgs botaniska trädgård. Även kulturförvaltningen och grundskoleförvaltningen medverkar, men också aktörer som Nordens ark och Naturhistoriska museét som gör gästspel i programmet. Under tre lördagar kommer Växthuset även att ha öppet för alla med inspirerande och roliga aktiviteter.

– Vi tycker att det är viktigt att göra detta tillsammans. Vi har försökt skapa en bredd i både utbudet av skollektioner och i programmet under lördagar för allmänheten för att visa att biologisk mångfald innehåller så himla mycket olika saker, berättar Johanna Reteike, planeringsledare på Stadsliv på park- och naturförvaltningen..

Nytt för i år är att Johanna och arbetsgruppen valt att använda sig av en referensklass från årskurs 1 i framtagandet av både program och gestaltning av växthuset, för att testa idéer kring lektioner och också för att förstå hur barn vill lära sig om biologisk mångfald, djur och natur. Intresset för att agera referensklass har varit stort från både pedagoger och elever.

-Referensklasser och barns delaktighet ser jag som ett vinnande koncept som bör vara ett självklart inslag när vi skapar platser och aktiviteter för barn. De är vår bästa expertpanel och det blir så mycket bättre när de är med, säger Johanna

För mer information om program för de olika dagarna samt bokning av skollektionerna.  www.goteborg.se/barnensvaxthus

Begränsat antal platser – Först till kvarn!