Som tekniskt & naturvetenskapligt universitet är Chalmers uppdrag att skapa och sprida kunskap, kompetens och lösningar som alla har nytta av; såväl individ som samhälle. Därför jobbar Chalmers med olika skolprojekt som syftar till att inspirera, stimulera och intressera barn och ungdomar i teknik, matematik och naturvetenskap.

Vår vision är att få alla barn och ungdomar känna att det är värdefullt , spännande och fullt möjligt att bidra till ett hållbart samhälle. Tillsammans med studenter, Chalmers anställda och samarbetspartners arbetar vi långsiktigt i grund- och gymnasieskolan – se nedan.

Du kan hålla dig uppdaterad på kommande skolaktiviteter för dig och dina elever genom att prenumerera på nyhetsbrev.

Webbplats med aktiviteter för skolan Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Chalmers erbjuder olika aktiviteter för grundskolan. Dessa syftar till att utmana till kunskap och lärande i teknik, matematik och naturvetenskap samt vara ett stöd i skolans undervisning.

Exempel på aktiviteter: Åk 8 Teknikåttan, Åk 6 Tekniktävlingen,  åk 2-3 FysikLek, Åk 7-Gy Intize – mentorskap i matematik etc.

Under gymnasietiden har elever och lärare flera olika möjligheter till kontakt med Chalmers. Exempel på aktiviteter: studiebeskök, läxhjälp i matematik via mattecoach.se, Marie​ Curiedagar vid Institutionen för kemi och kemiteknik och Unga Forskare.

Ta del av Chalmers utbud av öppna föreläsningar, föredrag, workshops eller andra satsningar riktade till personal i skolan som arbetar med naturvetenskap teknik och matematik. ​​

Exempel på aktiviteter: Vetenskapsfestivalen, lärarträffar och seminarier.

Chalmers samverkar med många olika aktörer i olika sammanhang för att stimulera och väcka intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Exempel på aktörer som vi samverkar med: Universeum, Vetenskapsfestivalens skolprogram, Alfons Åbergs kulturhus och Kodcentrum mfl