De tre huvudsakliga syftena med Mötesplats matematiks verksamhet är

  • Intresse – att stärka intresset för matematiken, både för ämnet i allmänhet och för utbildning och arbete inom matematik, naturvetenskap och teknik. 
  • Kunskap – att medverka till att höja kunskaperna i och om matematik i skolor och övriga samhället.
  • Värdering – att uppmärksamma matematikens betydelse och lyfta fram dess roll i samhället.
Till lärresursen ➜