Under sommarlovets två sista veckor har elever som ska börja andra året på skolans teknikprogram samlats på Lindholmens tekniska gymnasium för att få extra undervisning i Matematik 2. Extrakursen var frivillig och 35 av totalt 128 elever har tagit chansen att inhämta lektioner som missades när skolan var stängd i våras.

– Det är bra att vi får chansen att ta igen. Jag är här för att vara med på genomgångar när läraren förklarar svårare moment. Det var jobbigt att hänga med i våras, betygen gick ner. Proven var via datorn och hemma är det svårare att hänga med, säger Lif Sporre.

En enkät i maj visade att de allra flesta av vårens ettor på Lindholmens teknikprogram upplevde att skolarbetet försämrats med distansundervisningen och att de behövde stöttning. Extra utmanande var det i ett övningsämne som matematik där eleverna är beroende av lärarens förklaringar för att komma vidare.

– Det är svårt när du inte har en lärare som kan guida dig och ge feedback direkt. Vi hade inga inlämningsuppgifter utan var och en satt och arbetade i sin bok. När det dök upp ett problem kunde det ta flera dagar att få återkoppling, jämfört med när du är i skolan och får hjälp direkt, säger Marcus Tengberg.

Matematik är ett träningsämne

Initiativet till sommarskolan togs av Johan Åkerberg-Svensson, matematiklärare på Lindholmens tekniska gymnasium. Han jämför studier i matte med idrottare och musiker som måste träna regelbundet för att bli bra.

– Matematik är ett träningsämne, ju mer du tränar desto duktigare blir du. En lärare kan hjälpa dig att få motivation och utvecklas, men det viktigaste är att du själv tränar. Många elever förlorade sitt engagemang när det enbart var distansundervisning. Du kan inte ersätta läraren med en dator, säger han.

Ett normalt år har teknikprogrammets ettor slutprov i Matematik 2 i maj. Nu genomfördes i stället ett preliminärt prov som visade att eleverna i snitt hade två steg sämre betyg än de tidigare haft på Matematik 1. Elever som hade C på grundkursen låg nu på ett E och de som befann sig på en lägre nivå riskerar att inte klara matte 2-kursen.

Slutprovet flyttas fram

– Pandemin och undervisningen på distans har gjort att eleverna presterar mycket sämre och det innebär att om vi inte agerar är det många som inte kommer att klara de tyngre kurserna Matematik 3, 4 och 5 som kommer sedan, säger Johan Åkerberg-Svensson.

Sommarskolan förlades till augusti eftersom de vid tidpunkten för beslutet inte visste när gymnasieskolan skulle komma att öppnas. Utöver sommarskolan erbjuds de nya tvåorna på Lindholmen en obligatorisk repetitionskurs på fem veckor för att täcka upp det som missades under stängningsperioden. Det framflyttade slutprovet för Matematik 2 görs sedan den 24 september.

Många av eleverna som valt att gå sommarskolan har rekommenderats av sin mattelärare, men andra är elever som redan ligger bra till och som valt att deltaga för att få ännu högre betyg.

– Jag är inte här för att jag riskerar underkänt utan för att repetera inför kurs 3. Det är bra att vi får den möjligheten, säger Philip Olsson.

Blandande grupper kan lyfta omotiverade elever

Eftersom sommarskolan på Lindholmens tekniska gymnasiums är frivillig riktar den sig både till högpresterande elever och till de som behöver stöd för att få ett godkänt betyg. Sommarskolor är annars oftast till enbart för elever som riskerar att inte bli godkända.

– När man har olika typer av stödverksamheter är det viktigt att även få duktiga elever att komma. Då blir det inte stigmatiserande för svagpresterande elever att var med. Om du går dit utan att känna dig utpekad är chansen mycket större att du får motivation och kan prestera bättre, säger Johan Åkerberg-Svensson.

Han berättar att skolans yrkesförberedande program i motsats till Teknikprogrammet även under normala år har elever som riskerar att inte bli godkända redan på den första mattekursen. Att erbjuda extra undervisning på sommaren i blandade grupper skulle kunna vara en väg att stötta dem, tror han.

– Utmaningen är att få dem att gå dit och det gäller att få dem att bli motiverade. Blandade grupper kan vara ett sätt att göra så det inte känns skämmigt att gå i en omläsningsgrupp.

Längtar efter undervisning på skolan

På Teknikprogrammets sommarskola var lektionstiden 8.30-12, vilket innebar att eleverna fick gå upp tidigt i stället för att ha sovmorgon. Men moroten var inte bara möjligheten att höja sitt mattebetyg. Efter ett par månader av distansundervisning längtar många efter vanliga lektioner och att få träffa klasskompisarna igen.

Om än med vissa restriktioner. De 35 eleverna fördelades på tre lektionssalar för att sitta glesare och minska risken för smittspridning.

– Skönt att börja skolan igen och att få peppa varandra. När vi slutar vid 12 har man fått något gjort och har ändå nästan hela dagen kvar att vara ledig på. Jag har andra kompisar som vaknar den tiden, säger Tilde Andreasson.

Samtidigt är de besvikna över att distansundervisningen i viss utsträckning fortsätter i höst. Utbildningsnämnden beslutade förra veckan att högst 60 procent av eleverna på studieförberedande program får undervisning på skolan, resterande på distans.

– Jättetråkigt och inte bra för studierna. Jag förstår varför, men de har tidigare sagt att vi skulle få återvända till skolan igen efter sommarlovet, säger Lif Sporre.

Text och foto Thomas Reckman