Med dagens teknik har man vidareutvecklat robotar från att göra smutsiga, farliga och tråkiga uppgifter till att bli sociala, kommunicera och samspela med sin omgivning. I framtiden kommer troligtvis robotar att ha betydligt större del av vår vardag och hjälpa till med både vardagssysslor och på arbetsplatsen.

Under hösten har mellanstadieskolor i Sverige arbetet med ”Framtidens samhällsrobotar” och utvecklat egna robotar inom; hälsa, sjukvård, äldreomsorg, skola och miljö. Här kan du ta del av ideér, filmer och beskrivningar av deras uppfinningar.

Till lärresursen ➜