Belinda Gyllenstig arbetar på Förskoleförvaltningens avdelning Digitalisering och innovation. Motsvarande arbetar Pia på Grundskoleförvaltningen och Jens på Utbildningsförvaltningen.

Poddavsnittet spelades in i maj 2020. Av logistiska skäl består detta poddavsnittet i två delar:

3a. Fokus på grundskola och gymnasiet

Gå vidare här för att lyssna på poddavsnittet: https://open.spotify.com/episode/4XO1HNKzz3GWPoIRnvk7vh?si=EE9D_H4jRy2PrBs87cL0wQ

3.b Fokus på förskola

Gå vidare här för att lyssna på poddavsnittet: https://open.spotify.com/episode/6rgTjU4CQE4w2n1d9xsG3b?si=BfCcfb6aTiKxGgWHtaulsg

 

Det här poddavsnittet tar upp följande:

GRUNDSKOLA OCH GYMNASIET (42.23 minuter)

 • Presentation av Jens Öberg och Pia Börjesson (00.00)
 • Övergripande om styrdokumenten (1.30)
 • Vad står det i styrdokumenten? (4.08).
 • Hur arbetar digitaliseringsavdelningarna? (7.07)
 • Vad är adekvat digital kompetens? (13.30)
 • Om att leda digitalisering (14.23)
 • Om digital strategi och handlingsplaner (15.15)
 • När slutar vi prata om digitalisering som ett eget område? (19.40)
 • Hur ser det ideala digitala klassrummet ut? (28.42)
 • Hur kan en hålla sig uppdaterad kring digitalisering? (36.24)
 • Vad är ni mest stolta över att ni gör digitalt/analogt? (40.15)

FÖRSKOLA (22.51 minuter)

 • Presentation av Belinda Gyllenstig (00.00)
 • Om förskolans styrdokument (1.51)
 • Vad är adekvat digital kompetens? (5.06).
 • Har steget blivit mindre att gå in i digitaliseringen? (10.06)
 • Vad är det vanligaste som folk frågar efter? (13.28)
 • Tips på omvärldsbevakning (15.40)
 • Hur ser det ut med digitalisering i förskolan i en idealistisk värld? (18.09)
 • Vad är du mest stolt över att du gör digitalt/analogt? (20.28)

Länkar för fördjupning i digital literacy

Styrdokument kring digitalisering (förskola-gymnasiet)

Om podden “Orientering i digital kompetens”

I den här podden träffar vi lärare, utvecklare och forskare som hjälper dig att omvärldsbevaka kring digital kompetens. Omvärldsbevakningen kan ses i sin helhet i en tankekarta. Kontakta oss gärna om du har tips på kompletteringar.

Kommande avsnitt: Att leda digitalisering och digitalt berättande

Under våren kommer orientering i digital kompetens att omvärldsbevaka och göra poddavsnitt om att leda digitalisering och digitalt berättande.

Redaktion

Programledare: Cecilia Fors

Redaktör: Maria Eriksson kommunikatör och utvecklingsledare inom digitalisering, Center för skolutvecklingE-post: maria.a.eriksson@educ.goteborg.se

Redaktionsmedlemmar: Belinda Gyllenstig från Förskoleförvaltningen, Pia Börjesson och Malin Eriksson från Grundskoleförvaltningen och Jens Öberg från Utbildningsförvaltningen. Samtliga är IKT-utvecklare på avdelningarna för Digitalisering och innovation