Om webbplatsen

webbplatsen hittar du utbildningsmaterial, tips och guider samt vägar till support. Webbplatsen består av följande tre delar:

  • Lärande: Här hittar du utbildningsmaterial inom bland annat programmering, källkritik och näthat. För att du lätt ska hitta relevant material är det uppdelat i F-3, 4-6 och 7-9 samt visar kopplingar till läroplanen. Du hittar också stöd inför digitala nationella prov, stöd kring självskattningsverktyget LIKA och Apple Classroom.
  • Plattformar: Här hittar du guider till de större systemen såsom Hjärntorget och Google Suite for Education (GSFE).
  • Support: Här hittar du information om var du ska vända dig om du behöver hjälp med till exempel lösenord, e-post i mobilen eller Skype. Du hittar också vägledning för beställning av digital utrustning och hantering av digitala läromedel, till exempel hur du anmäler en skadad iPad eller vart du NE Junior.

Anmäl dig till utbildningar

Via webbplatsen hittar du en rad olika utbildningar i programmering, digitalt skapande och källkritik. Du kan anmäla dig via webbplatsen.

Direkt användning i klassrummet

Utbildningarna innehåller många praktiska övningar och lektionsupplägg som du sedan kan använda direkt i klassrummet. På kurserna i programmering erbjuds du också att låna med dig klassrumsuppsättningar av material – bland annat Blue-Bots och Micro:bits.

Så här anmäler du dig

Du anmäler dig via kurslänkarna i programmet (som du hittar på webbplatsen), men innan du anmäler dig behöver du stämma av med din chef. Det är också viktigt att du kan delta på samtliga kurstillfällen. Platserna är begränsade och går till de som anmäler sig först.

Behöver ditt arbetslag/din skola en skräddarsydd utbildning eller processtöd?

Avdelningen Innovation och digitalisering har även möjlighet att skräddarsy utbildningar utifrån era behov, till exempel inom näthat/kränkningar, digital dokumentation, sociala medier i undervisningen, digital samhällskunskap, bedömning med digitala verktyg, digitalt berättande, Apple Klassrum och Google Classroom.

Du kan också få processtöd för att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete lokalt på skolan samt stöd vid inköp av digitala verktyg. Vid förfrågning och bokning, vänligen kontakta digital@grundskola.goteborg.se

“Digital kompetens är i grunden en demokratifråga. I skolan lär vi oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv, hur programmering styr såväl det informationsflöde vi nås av som de verktyg vi använder, liksom att få kunskap om hur tekniken fungerar för att själv kunna tillämpa den.” 

Ur Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet