På Wikipedia står det att Martin Tallvid gjort sig känd som “den forskare som under längst tid studerat digitaliseringen och omställningsprocessen som följt svensk skola”, varit anlitad som expert på Skolverket och referensperson vid riksdagens kartläggning av digitalisering av skolan med mera. I detta avsnitt berättar han vad digital kompetens är enligt forskning.


Det här poddavsnittet tar upp följande:

Avsnittet är 30.08 minuter långt. Om du vill gå till något särskilt avsnitt av podden direkt, så hittar du tidsangivelser inom parentes nedan.

Vad är digital kompetens? (2.14)
Här får du veta vad som är grundläggande inom digital kompetens.

Technological Pedagogical Contant Knowledge (TPACK) (6.03)
Vem lär ut bäst? En teoretiker som är expert på något eller en lärare? Teorin TPACK förklarar hur det hänger ihop.

Datalogiskt tänkande (9.16)
Varför ska eleverna kunna tänka som en dator? Och varför är det bra? Samt varför Martin är lite skeptisk till att alla ska lära sig programmera.

Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) (13.24)
Vad kan lärare lära sig av företagsvärlden? Och vad får det för konsekvenser när det appliceras på lärande?

Blended learning (16.26)
När ska vi använda digitala enheter och när ska vi avstå? Och hur får vi en bra mix av digitalt och analogt?

21st Century Skills (17.55)
Vilka kompetenser behöver vi nu och i framtiden? Hur utbildar vi barn och elever till yrken som ännu inte finns?

Var hittar jag intressant och relevant forskning? (19.42)
Många önskar tillgång till intressant och relevant forskning, men det kan vara svårt att komma åt den. Martin tipsar dig bland annat om Skolporten.

Saknas det någon forskning? (22.18)
Martin förklarar varför det är viktigt att forska mer om digitala läromedel och artificiell intelligens, något han själv redan börjat med.

Kritik mot och problem med forskning (26.35)
Finns det problem med forskning? Vad kan vi förvänta oss/inte förvänta oss av den?

Om podden “Orientering i digital kompetens”

I den här podden träffar vi lärare, utvecklare och forskare som hjälper dig att omvärldsbevaka kring digital kompetens. Omvärldsbevakningen kan ses i sin helhet i en tankekarta. Kontakta oss gärna om du har tips på kompletteringar.

Nästa avsnitt: Digital Literacy

I nästa avsnitt intervjuar vi Lisa Molin, lektor i literacy och skolans digitalisering. Hon har skrivit avhandlingen: Kritiskt textarbete i digitaliserade klassrum (2020). Vi tar upp begrepp som makt, källkritik med mera.

Redaktion

Programledare: Cecilia Fors, kommunikatör, Center för skolutveckling
cecilia.fors@educ.goteborg.se

Redaktör: Maria Eriksson, utvecklingsledare digitalisering, Center för skolutveckling
maria.a.eriksson@educ.goteborg.se

Redaktion: Belinda Gyllenstig från Förskoleförvaltningen, Pia Börjesson och Malin Eriksson från Grundskoleförvaltningen och Jens Öberg från Utbildningsförvaltningen. Samtliga är IKT-utvecklare på avdelningarna för Digitalisering och innovation