I grund och botten är Lisa Molin grundskollärare 4-9 i svenska, engelska och samhällskunskap. Hon har doktorerat i ämnet tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap med avhandlingen Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet 2020.

Poddavsnittet spelades in i maj 2020.

Gå vidare här för att lyssna på poddavsnittet: https://open.spotify.com/episode/5Cf0cnqcGtEeq6BiNY7HHq?si=raAe6ZmrS3incvwlo3mAeQ

Det här poddavsnittet tar upp följande:

Avsnittet är 21.53 minuter långt. Om du vill gå till något särskilt avsnitt av podden direkt, så hittar du tidsangivelser inom parentes nedan.

Presentation av Lisa Molin och hennes avhandling “Kritiskt textarbete i skolan” (00.00)

Vad är literacy? (6.04)

Vilka kompetenser behövs? (8.15).

Källkritik, agens och critical literacy (10.19)

Medie- och informationskunnighet, MIK (14.08)

Vad är en text idag? (15.42)

Varför är makt ett viktigt begrepp? (16.05)

Saknas det någon forskning? (18.30)

Vad är du bäst på digitalt/analogt? (20.30)

Länkar för fördjupning i digital literacy

Liten ordlista

  • Agens: Egenmakt, det vill säga möjligheten att själv kunna bidra till förändring i samhället.
  • Critical literacy: Syftar till att med språkutvecklande insatser få barn och elever att utveckla förmågan att förstå och påverka sin omvärld genom att förhålla sig kritisk till olika sätt att beskriva världen.
  • Literacy: Förmågan att kunna förstå, tolka och använda sig av olika typer av texter i olika sociala sammanhang.
  • Medie- och informationskunnighet (MIK): Ett samlingsbegrepp för de kompetenser som gör att människor kan hantera, värdera och analysera det informationsflöde som förekommer via olika medietyper. MIK handlar om att:
  • förstå mediers roll i samhället
  • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
  • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier
  • Multimodala texter: Texter där flera olika uttryckssätt finns med, till exempel filmer där bild, ljud, tal och skrift samspelar. Textbegreppet utvidgas och innefattar inte bara typografiska texter.

Om podden “Orientering i digital kompetens”

I den här podden träffar vi lärare, utvecklare och forskare som hjälper dig att omvärldsbevaka kring digital kompetens. Omvärldsbevakningen kan ses i sin helhet i en tankekarta. Kontakta oss gärna om du har tips på kompletteringar.

Nästa avsnitt: Digital kompetens i styrdokumenten

I nästa avsnitt intervjuar vi IKT-utvecklare på förskolans, grundskolans och Utbildningsförvaltningens avdelningar Innovation och Digitalisering om vad digital kompetens är enligt styrdokumenten.

Redaktion

Programledare och redaktör: Maria Eriksson kommunikatör och utvecklingsledare inom digitalisering, Center för skolutveckling E-post: maria.a.eriksson@educ.goteborg.se

Redaktionsmedlemmar: Belinda Gyllenstig från Förskoleförvaltningen, Pia Börjesson och Malin Eriksson från Grundskoleförvaltningen och Jens Öberg från Utbildningsförvaltningen. Samtliga är IKT-utvecklare på avdelningarna för Digitalisering och innovation